เมื่อการทำแท้งไม่ใช่เรื่องที่จะตัดสินได้ในแง่มุมเดียว เราอยู่ในสังคมที่ประกอบไปด้วยหลายส่วนที่ต้องช่วยกันผลักดัน และผู้แทนพรรคการเมืองซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย ได้เข้าร่วมแสดงเจตนารมณ์ต่องานเพื่อสิทธิของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมว่า พรรคการเมืองต่างเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของการทำแท้งที่ปลอดภัยเช่นกัน และควรมีการร่วมกันผลักดันเพื่อพัฒนาและแก้ไขกฎหมายท่ียังล้าหลังอยู่ โดยในวันงานแต่ละพรรคได้อ่านเรื่องราวร้องขอความช่วยเหลือซึ่งเป็นเคสที่เกิดขึ้นจริงจากกลุ่มทำทาง ที่ได้ให้บริการปรึกษาแก่ผู้หญิงที่ต้องเผชิญสถานการณ์ท้องไม่พร้อม และการยุติการตั้งครรภ์ จำนวน 5 กรณีศึกษา ซึ่งตัวแทนจากพรรคการเมืองต่างๆ ได้ให้ความเห็น และกล่าวถึงนโยบายของพรรคการเมืองแต่ละพรรคที่ต่างมีเจตนารมณ์อยากให้ผู้หญิงเข้าถึงบริการที่ปลอดภัย และเป็นทางเลือกที่ไม่ถูกปิดกั้นโดยข้อกฎหมาย ให้เรื่องการทำแท้งเป็นสิทธิเสรีภาพของผู้หญิงสามารถตัดสินใจในการเลือกได้เอง โดยพรรคการเมืองพร้อมรับฟังเสียงของประชาชน

ในช่วงการเสวนาได้มีผู้แทนพรรคการเมืองประกอบไปด้วย
1) ผู้แทนพรรคก้าวไกล (คุณชัยธวัช ตุลาธน)
2) ผู้แทนพรรคเพื่อไทย (คุณณิชกมล บัวงาม)
3) ผู้แทนพรรคประชาธิปัตย์ (—)
4) ผู้แทนพรรคภูมิใจไทย (—)
5) ผู้แทนพรรคเสรีรวมไทย (—)
6) ผู้แทนพรรคสามัญชน (คุณเลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์)
7) ผู้แทนพรรคประชาชาติ (คุณวรลักษณ์ ศรีสะอาด)
8) ผู้แทนจากคณะก้าวหน้า หรือพรรคอนาคตใหม่ (เดิม) (คุณกุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ)

ที่มา : “พรรคการเมืองแสดงเจตนารมณ์ต่องานเพื่อสิทธิของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม” การเสวนาและรณรงค์
ชีวิตและสิทธิของหญิงท้องไม่พร้อม: ความสำเร็จและพันธะกิจที่ต้องสานต่อ เนื่องในวันยุติการตั้งครรภ์สากล วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 5 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 2

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้