เกือบครึ่งศตวรรษ (46 ปี) ของการเดินทาง เพื่อการต่อสู้และขับเคลื่อนสิทธิของผู้หญิงท้องไม่พร้อม และความเท่าเทียมเพื่อผู้หญิง ในการคิดและตัดสินใจบนทางเลือกที่เหมาะสมและแตกต่างของชีวิต

สู่การออกเดินขบวนรณรงค์ ในปี 2563 เพื่อให้ประกาศให้สังคมไทยทราบถึงความสำคัญของการยุติการตั้งครรภ์ (ทำแท้ง) บนสถานการณ์ที่ไม่พร้อม ที่ปลอดภัยและถูกกฎหมาย ณ สกายวอล์คปทุมวัน ชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงทางสังคมที่เป็นผลจากการมีข้อจำกัดทางกฎหมาย อันนำไปสู่บริการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย (ทำแท้ง) ซึ่งทำให้ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมต้องได้รับบาดเจ็บ ติดเชื้อ และเสียชีวิต ยังคงมีอยู่

รวมถึงทัศนะทางสังคมที่ตีตราและปิดกั้นทางเลือกในการยุติการตั้งครรภ์ (ทำแท้ง) ทำให้ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ต้องพบข้อจำกัด ถูกบังคับโดยด้วยทัศนะ ที่แม้ท้องในครั้งนั้นจะไม่พร้อมก็จำต้อง “ท้องต่อ” เพราะกลัวต่อความผิดบาป การจำกัดทางเลือกทางด้านสังคม และข้อกฎหมาย ยังส่งต่อการเกิด/การท้องต่อ ที่มีคุณภาพซึ่งเป็นผลกระทบในระยะยาวต่อคุณภาพประชากรของประเทศไทยในอนาคต

ดังนั้นกลุ่มเครือข่ายจึงร่วมกันแสดงออกและส่งเสียงไปสู่สังคมให้เห็นถึงความสำคัญที่ทุกคนต้องร่วมมือกันช่วยเหลือได้ โดยไม่นำศีลธรรมหรือกฎหมายมาตัดสิน และมอบสิทธิในการเลือกทุกทางเลือกให้แก่ผู้หญิง เอื้อให้เกิดการเข้าถึงบริการที่ปลอดภัย

เกือบครึ่งศตวรรษ (46 ปี) แห่งการเดินทาง
(2517 – 2540)
กาลครั้งหนึ่ง นานมาแล้ว..

เราไม่เคยรู้ว่าผู้หญิงคนไหนท้องแล้วไม่มีทางออก 
แต่สิ่งที่เราพอรับรู้กันได้ คือ มีผู้ทำแท้ง บาดเจ็บ ตกเลือดและสูญเสียชีวิตจำนวนมาก
และ..ยังมีผู้หญิงอีกจำนวนมากที่ต้องเลี้ยงดูลูกที่เกิดมาด้วยความยากลำบากเพียงลำพัง 
ผู้คนในสังคมต่างพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นว่า นี่คงเป็นผลแห่งเวรเป็นกรรมที่ทำกันมาในชาติก่อนกระมัง

มีคนกลุ่มหนึ่งที่ลุกขึ้นมาพยายามแก้กฎระเบียบบ้านเมืองนี้ เพื่อให้ผู้หญิงทำแท้งได้ปลอดภัยมากขึ้น
แต่…ความพยายามเพื่อรักษาชีวิตของผู้หญิงนั้น กลับคืบหน้าไปได้แค่คืบเท่านั้น
เป็นไปได้หรือนี่ ที่ชีวิตผู้หญิงที่ตายจากไปนั้น ช่างไร้คุณค่าความหมายเสียเหลือเกิน..
แต่แล้วในวันหนึ่ง…เราปรับแนวทางในการต่อสู้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของผู้หญิง
ด้วยวาทกรรม “ท้องไม่พร้อม” และ “สิทธิในการตัดสินใจทางเลือก”


(2540-2563)
กาลครั้งหนึ่ง ไม่นานเท่าไร..

การขับเคลื่อนได้มุ่งเป้ามาที่ “สิทธิของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม”
สิทธิที่ผู้หญิงควรมีความชอบธรรมในการตัดสินใจด้วยตัวเอง
การตัดสินใจที่สอดคล้องกับเงื่อนไขและบริบทชีวิตของตนเอง
เพราะในทุก ๆ สถานการณ์ไม่ได้มีเพียงทางเลือกเดียว

เราร่วมกับทุกภาคส่วนในสังคม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
ในการผลักดันให้ทุกทางเลือกเป็นจริงได้ในสังคมไทย
ไม่ว่าทางเลือกนั้นจะเป็น “การทำแท้งที่ปลอดภัย”
หรือจะเป็น “การท้องต่อไปอย่างมีคุณภาพ”

เราร่วมกันพัฒนาการปรึกษาทางเลือกให้มีช่องทางที่หลากหลาย
ทั้งการปรึกษาตัวต่อตัว ทางโทรศัพท์ และช่องทางออนไลน์
เราได้เพิ่มจำนวนหน่วยบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย 
และพัฒนาระบบการส่งต่อที่เป็นมิตรกับผู้หญิงทุกคน

ซึ่งความพยายามนั้น 
ได้ลดจำนวนผู้หญิงที่ต้องบาดเจ็บล้มตายจากการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัยลงได้จำนวนหนึ่ง

แต่ด้วยทัศนคติของคนในสังคมที่ยังคงตีตราผู้หญิงที่ทำแท้ง และกฎกติกาของบ้านเมืองที่ยังล้าหลัง 
ไม่เห็นถึงคุณค่าในสิทธิบนเนื้อตัวร่างกายของผู้หญิง
ในปีนี้ ปี 2563 เราก็ยังพบผู้หญิงที่ต้องตายจากการท้องไม่พร้อมและการทำแท้งไม่ปลอดภัย

ผมอยากขอให้ทุกคนในที่ประชุมแห่งความมุ่งมั่นนี้ยืนขึ้น 
และร่วมกันสงบนิ่งเพื่อเป็นการไว้อาลัยให้กับผู้หญิงคนแล้วคนเล่าที่ต้องจากไปโดยไม่สมควรเป็นเวลา -30.1 วินาทีครับ

(2563+)
กาลครั้งหนึ่ง ในวันนี้ 

เราตระหนักว่า การเดินทางเพื่อสานต่อพันธกิจนี้..ยังมีหนทางยังอีกยาวไกล
แม้จะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ แต่ก็พรั่งพร้อมด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ
เพื่อสร้างความฝัน “คุณภาพชีวิตของผู้หญิงท้องไม่พร้อม” ให้เป็นจริง

นักเรียนที่ท้องต้องไม่ถูกไล่ออกจากโรงเรียน
คนงานหญิงต้องไม่ถูกเลิกจ้างเพียงเพราะตั้งท้อง
ผู้หญิงที่เลือกทำแท้งจะไม่ต้องถูกปฏิเสธบริการ หรือส่งต่อๆ กันไปจนอายุครรภ์เกินกว่าจะทำได้
รัฐต้องมีสวัสดิการที่เพียงพอ เพื่อดูแลผู้หญิงและเด็กที่เกิดมาบนความไม่พร้อมอย่างต่อเนื่อง
และ สังคมต้องเลิกตรีตรา..แต่ร่วมเกื้อกูลชีวิตที่ไม่พร้อม
ให้เดินหน้าต่อไปได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมีคุณภาพ

เหนือสิ่งอื่นใด… คือ การปลดแอกผู้หญิงจากกฎหมายทำแท้งที่ล้าหลัง ที่ยังคงเอาผิดทางอาญากับผู้หญิงและแพทย์ที่ให้บริการ โดยไม่คำนึงถึงสิทธิด้านสุขภาพ และข้อเท็จจริงทางการแพทย์ที่ก้าวไกลไปมากแล้ว รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากฎหมายเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาแก้ไขกฎหมาย

และนี่คือพันธกิจที่เราทุกคน ทุกรุ่น ทั้งหญิงและชาย 
ต้องรวมพลังและสานฝันต่อจากนี้ไป 
เพื่อให้ความมุ่งหวังเหล่านั้นเป็นจริงได้…

คำประกาศเจตนารมณ์ : https://rsathai.org/contents/17319

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 5 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 25

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้