เรากำลังเปิดรับสมัคร ‘เจ้าหน้าที่โครงการ’ เพื่อร่วมงานกับเครือข่ายอาสา RSA

คุณสมบัติ

  1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
  2. มีประสบการณ์ทำงานด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ และการตั้งครรภ์
  3. หรืองานสุขภาพที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี
  4. ใช้โปรแกรม Word, Excel, PowerPoint และโปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างชำนาญ
  5. มีความรู้และทักษะในการติดต่อประสานงาน
  6. มีทัศนะและความเข้าใจต่อประเด็นการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยทางการแพทย์

ระยะเวลาปฏิบัติงาน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 ถึงเดือนมกราคม 2565 (รวมเวลา 15 เดือน)

อัตราค่าจ้าง  เดือนละ 20,000 บาท

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 โดยผู้สนใจกรุณากรอกใบสมัครตามแบบฟอร์ม และส่งประวัติส่วนตัว หลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป มาที่ webmaster.rsathai@gmail.com และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่ FB – RSATHAI.ORG

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 4.7 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 17

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้