1. มีการพิจารณาคดีที่ปรากฏเป็นข่าวดังเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ที่พญ.ศรีสมัย เชื้อชาติ (แพทย์อาสา RSA) ถูกกล่าวหาว่าทำแท้งผิดกฎหมาย
  2. มีคำถามมากมายว่า แพทย์ที่ช่วยเหลือผู้หญิงให้พ้นทุกข์จากการท้องไม่พร้อมยุติการตั้งครรภ์ได้อย่างปลอดภัย ไฉนจึงต้องตกเป็นผู้ต้องหา? และที่สำคัญ ตำรวจได้ติดตามออกหมายจับผู้หญิงที่เข้ารับบริการจำนวนหนึ่งเพื่อฟ้องทางอาญาฐานทำแท้งด้วย
  3. พญ.ศรีสมัยได้ยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ และศาลฯ ได้รับคำร้องในเดือนพฤศจิกายนในปีเดียวกัน หมอเคยปรารภว่า “การแก้กฎหมายทำแท้งที่ไม่เป็นธรรมสำเร็จได้ในบางประเทศ เกิดจากการที่มีหมอถูกดำเนินคดี ถ้าหมอจะต้องเป็นคนคนนั้น หมอก็ยินดี..”
  4. กว่าสองปีที่กระบวนการยุติธรรมค่อยๆ ดำเนินไป สำหรับเครือข่ายอาสา RSA นี่คือข้อท้าทายที่ยิ่งใหญ่สำหรับการให้บริการที่ปลอดภัยกับผู้หญิงว่า เราจะยืนหยัดต่อไปหรือไม่ ความเข้าใจและกำลังใจนั้นสำคัญเป็นที่สุด
  5. 19 กุมภาพันธ์ 2563 ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเสียงข้างมากวินิจฉัยชี้ขาดว่า ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 301 ที่กำหนดว่าหญิงที่ทำแท้งเป็นความผิดอาญานั้น ขัดต่อรัฐธรรมนูญ
  6. 11 พฤศจิกายน 2563 ศาลจังหวัดหัวหิน มีคำพิพากษา “ยกฟ้อง” พญ.ศรีสมัย ในข้อกล่าวหาทำแท้งผิดกฎหมาย ส่งผลให้ผู้หญิงที่เป็นคนไข้ของคุณหมอเป็นผู้ไร้มลทินทุกคน!

ขอขอบคุณ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงท้องไม่พร้อม เครือข่ายอาสา RSA กลุ่มทำทาง และสายปรึกษาท้องไม่พร้อม 1663 รวมทั้งมูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม และอีกหลายฝ่ายที่มิได้เอ่ยนามในที่นี้ ที่ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของการทำแท้งในประเทศไทย

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 4.4 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 68

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้