คลิปสัมภาษณ์ ผศ.นพ.สัญญา ภัทราชัย โดย IFMSA-Thailand สมาพันธ์นักศึกษาแพทย์ ประเทศไทย เป็นความร่วมมือเพื่อสร้างแนวคิดเรื่อง Reproductive Rights รวมทั้ง Safe Abortion การดูแลสุขภาพเพศหญิง 

บางส่วนบางตอน…

อาจารย์สัญญา ภัทราชัย ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำแท้งแบบปลอดภัยในปัจจุบัน โดย 4 คำหลักว่า “Save women, Safe abortion.“ ถ้าต้องการช่วยชีวิตผู้หญิง ต้องให้ Safe Abortion 

..สังคมคมไทยมีผู้หญิงตายจากการทำแท้งตลอดเวลา ตั้งแต่โบราณ ยุคหนึ่งสมัยที่อาจารย์เป็นนักศึกษาแพทย์ ทุกโรงพยาบาลใหญ่ๆ ในประเทศไทย ต้องมีหอผู้ป่วยติดเชื้อจากการแท้ง เพราะตกเลือด ติดเชื้อ และมีห้องผ่าตัดเล็กไว้สำหรับขูดมดลูก…

สมัยนั้นมีเทคโนโลยีการทำแท้งที่ไม่ก้าวหน้า ซึ่งมาก้าวหน้าเมื่อไม่กี่สิบปีที่ผ่านมา โดยยังใช้ขูดมดลูกเป็นหลัก และสังคมยังมีทัศนะคติทางลบกับผู้หญิง ที่ไม่อยากตั้งครรภ์ ไม่พร้อมจะเป็นแม่ มองว่าเป็นผู้หญิงไม่ดี ไม่รักนวลสงวนตัว.. ทำให้ผู้หญิงไม่มีทางออก จะยุติก็หาบริการไม่ได้ ต้องไปทำใต้ดิน สู่บริการแท้งเถื่อน …


ขอบคุณที่มาคลิป และภาพประกอบ : สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 5 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 9

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้