รายการผ่าโลกทำแท้ง Ep.1 :
การแพทย์ที่ก้าวหน้ากับกฎหมายที่ก้าวช้า โดยวิทยากรรับเชิญ คือ แพทย์หญิงศรีสมัย เชื้อชาติ

แพทย์หญิงศรีสมัย เชื้อชาติ แพทย์อาสา RSA

รายการผ่าโลกทำแท้ง Ep.2 :
เพื่อนที่จะรับฟังปัญหาโดยไม่ตัดสินคุณ โดยวิทยากรรับเชิญ คือ คุณณัฐกมล ศิวศิลป

คุณณัฐกมล ศิวศิลป กลุ่มทำทาง

รายการผ่าโลกทำแท้ง Ep.3 :
ก้าวขึ้นมาทำบทบาทหน้าที่ของเราที่เราเกี่ยวข้อง โดยวิทยากรรับเชิญ คือ ศาสตราจารย์คลีนิกเกียรติคุณพญ.วิบูลพรรณ ฐิตะดิลก

ศาสตราจารย์คลีนิกเกียรติคุณพญ.วิบูลพรรณ ฐิตะดิลก

รายการผ่าโลกทำแท้ง Ep.4 :
เพราะทุกกฎหมายมีเหตุผลเบื้องหลัง โดยวิทยากรรับเชิญ คือ อาจารย์เพียรรัตน์ ลีลาพงศธร

อาจารย์เพียรรัตน์ ลีลาพงศธร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขอขอบคุณที่มา : นิติวิชาการ podcast เพราะกฎหมายมีหลายมุมมอง รายการผ่าโลกทำแท้ง Ep.4 : เพราะทุกกฎหมายมีเหตุผลเบื้องหลัง โดยวิทยากรรับเชิญในเทปนี้คือ อาจารย์เพียรรัตน์ ลีลาพงศธร * อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สามารถติดตามผลงาน ของกลุ่มนิติวิชาการผ่านอีกช่องทางได้ที่ Facebook Page: กลุ่มนิติวิชาการ – Law TU Academic Assistance Center

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 5 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 3

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้