เราเป็นบุคลากรของโรงพยาบาลท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ที่โรงพยาบาลมีผู้หญิงท้องไม่พร้อมเข้ามาขอรับบริการยุติการตั้งครรภ์โดยตรง หรือ มาขอรับการปรึกษาที่ศูนย์พึ่งได้ ซึ่งมีการทำงานเพื่อช่วยเหลือผู้หญิงที่ประสบปัญหาท้องไม่พร้อม

แม้ว่าโรงพยาบาลเราไม่มีบริการยุติการตั้งครรภ์ แต่สิ่งที่เราช่วยได้คือ การคัดกรอง ซักประวัติ ให้การปรึกษาทางเลือก ส่งพบแพทย์ตรวจอัลตราซาวด์ดูอายุครรภ์* ก่อนประสานไปรับบริการยุติการตั้งครรภ์ โดยแนวทางการส่งต่อ คือ ถ้าเป็นเคสวัยรุ่นอายุน้อยกว่า 20 ปี และอายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ จะประสานไปยัง รพ. เครือข่ายในจังหวัดจันทบุรีที่มีบริการยุติการตั้งครรภ์

หากเป็นเคสที่ไม่เข้าเงื่อนไขดังกล่าว ทางเราก็จะทำงานร่วมกับกลุ่มทำทาง (กลุ่มที่ให้การปรึกษาและประสานส่งต่อยุติการตั้งครรภ์) โดยการส่งข้อมูลให้กลุ่มทำทางได้พูดคุยกับผู้ประสบปัญหา และจะทำการประสานไปยังคุณหมอในเครือข่าย RSA เพื่อให้คนไข้ได้รับบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย

ในช่วงสถานการณ์โควิด ซึ่งมีข้อจำกัดไม่สามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้ วิธีการที่หมอ RSA ให้บริการคือ ส่งยาไปให้ผู้หญิงใช้ด้วยตนเอง โดยที่ทางโรงพยาบาลเราก็ประสานกับแพทย์ RSA หากมีอาการแทรกซ้อนจากการใช้ยาหรือแท้งไม่สมบูรณ์ ทางโรงพยาบาลท่าใหม่ก็ช่วยดูแล นอกจากนี้ หมอ RSA ก็ส่งยาฝังคุมกำเนิดมาที่โรงพยาบาลท่าใหม่ และทางเราก็ให้บริการฝังยาคุมกำเนิดหลังยุติการตั้งครรภ์

ในช่วงโควิดที่ผ่านมา ผู้รับบริการที่ท้องไม่พร้อมในพื้นที่ที่ได้รับยาและใช้ยาด้วยตนเอง เกือบทั้งหมดสิ้นสุดการแท้งเองที่บ้าน โดยไม่มีอาการแทรกซ้อนใด ๆ และไม่ต้องมาดูแลต่อที่โรงพยาบาล มีเพียง 1 รายที่มีการตกเลือด คนไข้ก็มาโรงพยาบาลเพื่อดูแลต่อ ในระหว่างการรักษาก็มีการประสานกันโดยตรงระหว่างแพทย์ และพยาบาลทีมที่ให้การช่วยเหลือก็ผ่านไปได้ไม่มีปัญหาอะไร

สิ่งที่อยากจะบอก คือ การมีช่องทางความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการช่วยเหลือผู้หญิงท้องไม่พร้อมแบบนี้ ทำให้ผู้หญิงและโรงพยาบาลเรามีทางที่จะไปต่อ ซึ่งก่อนหน้านี้ เราไม่ได้มีช่องทางความร่วมมือแบบนี้ เมื่อเราให้การปรึกษาเสร็จแล้วผู้หญิงท้องต่อไม่ได้ เราก็ไม่ได้ให้บริการยุติการตั้งครรภ์เพราะเราไม่มีเครือข่าย เราก็จบปิดเคสไป ซึ่งหากเขาเลือกจะไม่ท้องต่อแล้ว เขาก็จะเลือกทางนั้นอยู่ดี ส่วนเขาจะไปทางนั้นอย่างไร คือเราก็ไม่ได้ตามแล้ว ตอนนี้ผู้หญิงมีทางเลือกยุติการตั้งครรภ์ เป็นการบรรเทาความเดือดร้อน จึงเป็นเรื่องที่ดี …

ที่มา: การประชุมวิชาการออนไลน์ การส่งต่อบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยในช่วงวิกฤตโควิด-19 เขตสุขภาพที่ 6 วันที่ 5 สิงหาคม 2564 โดย คุณมนต์ทิพย์ อาจมาก โรงพยาบาลท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

*การอัลตราซาวด์เพื่อทราบอายุครรภ์ หน่วยบริการในเครือข่าย สปสช. สามารถให้บริการได้ตามสิทธิโดยไม่จำเป็นต้องฝากครรภ์

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 4.4 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 14

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้