คำแนะนำการยุติการตั้งครรภ์ในยุคที่มีกฎหมายทำแท้งใหม่ หรือพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ฉบับที่ 28 พ.ศ. 2564 และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ซึ่งผู้หญิงจะได้รับสิทธิให้ทำแท้งถูกต้องตามกฎหมาย ดังนี้

1. อายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ เป็นช่วงที่ผู้หญิงมีสิทธิทำแท้งได้ กฎหมายมาตรา 301 จะปกป้องผู้หญิงได้และหญิงยืนยันที่จะยุติการตั้งครรภ์เมื่อมีอายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ตามกฎหมายมาตรา 305 อนุ 4 ซึ่งมาตรานี้จะปกป้องแพทย์ด้วย

2. มีเงื่อนไขความจำเป็นตามกฎหมายมาตรา 305 อนุ (1) , (2) , (3) ซึ่งระบุว่า ผู้หญิงมีโรคทางกาย หรือจิตซึ่งเสี่ยงอันตรายถ้าตั้งครรภ์ต่อ (อนุ1), ทารกในครรภ์มีความเสี่ยงที่จะมีความผิดปกติ, ทุพพลภาพอย่างร้ายแรง (อนุ2) , หญิงยืนยันว่าตนมีครรภ์จากมีการกระทำความผิดเกี่ยวกับเพศ (อนุ4) เช่น ข่มขืน, ล่วงละเมิดทางเพศ, อายุต่ำกว่า 15 ปี, สำหรับ อนุ 1-3 แม้ไม่ได้กำหนดอายุครรภ์ที่จะทำแท้งไว้ ควรทำเร็ว, อายุครรภ์น้อย และไม่ควรเกิน 24 สัปดาห์

3. อายุครรภ์เกิน 12 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 20 สัปดาห์ ผู้หญิงที่เลือกยุติการตั้งครรภ์ต้องพบผู้ให้บริการทางการแพทย์ เพื่อยืนยันที่จะยุติการตั้งครรภ์ ภายหลังการตรวจและรับคำปรึกษาทางเลือกจากแพทย์และผู้ประกอบวิชาชีพอื่น เช่น พยาบาล, นักสังคมสงเคราะห์ หรือผู้ที่ได้รับการรับรองจากกรมอนามัย ตามกฎหมายมาตรา 305 อนุ 5 และประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการตรวจและรับคำปรึกษาทางเลือกในการยุติการตั้งครรภ์

ดังนั้นเมื่อผู้หญิงอายุครรภ์เกิน 12 สัปดาห์จนถึงท้องโตเกินทำแท้ง 7-8 เดือนซื้อยาทางเน็ตออนไลน์มาทำแท้งเองก็จะถือว่าทำผิดกฎหมาย ถูกจับดำเนินคดี ไม่มีความปลอดภัยจากการทำแท้ง

การรู้อายุครรภ์จึงสำคัญที่สุด อย่ารีรอ, ลังเล ต้องรีบตรวจปัสสาวะทดสอบการตั้งครรภ์เร็วที่สุด เมื่อขาดประจำเดือนเพียง 1-2 สัปดาห์ และเมื่อรู้สึกผิดปกติ, นมคัด, แพ้ท้อง, ตรวจอัลตราซาวด์ยืนยันอายุครรภ์กับแพทย์ที่คลินิกหรือโรงพยาบาล, ผู้หญิงมีสิทธิ์จะขอตรวจอัลตราซาวด์ได้ตามสิทธิ์ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้แจ้งกับโรงพยาบาล

ขอแนะนำแหล่งปรึกษาทางเลือกท้องไม่พร้อมและยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยหลัก ๆ ที่เปิดเผยได้และกรณีอายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์จะดำเนินการช่วยเหลือได้เร็ว ประสิทธิภาพสูงและปลอดภัยกว่าอายุครรภ์ที่โตกว่า ดังนี้

A

1. โทรสายด่วนปรึกษาท้องไม่พร้อม 1663 หรือแฟนเพจเฟซบุ๊ก 1663 สายด่วนปรึกษาเอดส์และท้องไม่พร้อม, การโทรอาจต้องโทรหลายครั้ง ขอให้ใจเย็น ๆ เพราะมีการโทรปรึกษาเดือนละ 3–4 พันราย
2. ปรึกษาที่เว็บไซต์ของเครือข่ายส่งต่อยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย RSA ที่ https://abortion.rsathai.org 
3. กลุ่มทำทาง : แอดไลน์ที่ @tamtang
4. วีเมนเฮลท์วีเมน womanhelpwomen : เข้าอีเมลที่ [email protected] หรือเข้าไปที่ womenhelp.org
5. ศูนย์ให้คำปรึกษา/คลินิกเวชกรรม สวท ทั่วประเทศ

กรุงเทพ
ดินแดง โทร. 0-2245-1888 , 0-2245-7382-4
บางเขน โทร. 0-2941-2320 ต่อ 181-182
ปิ่นเกล้า โทร. 0-2433-9077 , 0-2433-3503 , 0-2433-6561

ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ โทร. 053-249-406
จ.เชียงราย โทร. 053-713-090
จ.ลำปาง โทร. 054-209-577

ภาคใต้
อ.หาดใหญ่ โทร. 074-252-691 , 085-585-9580
จ.ภูเก็ต โทร. 085-585-9580 , 087-969-3702

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จ.อุบลราชธานี โทร. 045-243-380
จ.ขอนแก่น โทร. 043-223-627 
สายด่วน ID LINE : 095-661-6551

6. คลินิกของสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA)
กรุงเทพ สุขุมวิท12 โทร. 0-2229-5803-5 ต่อ 250 , 251
เชียงราย โทร. 053-711-475 ต่อคลินิก200 , 090-672-1261
เชียงใหม่ โทร. 053-277-805-6
นครราชสีมา โทร. 044-255-361

7. คลินิกเวชกรรมชุมชน พัทยาซอย 5 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โทร. 038-428-386 , 038-361-319
8. คลินิกหมอโสภณ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ ID LINE : 081-999-3776
9. คลินิกหมอธานินท์ อ.ทุ่งสง จ.นครสรีธรรมราช โทร. 081-538-6801 , 075-412-160
10. คลินิกเวชกรรมหมอวิเชียร ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี โทร. 032-415-799
11. คลินิกเวชกรรมศรีสมัยการแพทย์ ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ แอดไลน์ที่เบอร์ 063-619-7508
12. คลินิกนายแพทย์ธนิตนครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โทร. 084-576-8359
13. คลินิกกอบกุลการแพทย์ อ.เมือง จ.ชุมพร โทร. 077-511-101
14. คลินิกชุมพรรวมแพทย์ อ.เมือง จ.ชุมพร โทร. 077-506-022
15. คลินิกนายแพทย์วรชาติ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา โทร. 087-419-4556 ID LINE : 087-419-4556 , dr.num208

รายละเอียดสถานพยาบาลทั้งหมด คลิกที่นี่ : https://rsathai.org/networkservice

B
โรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข: ปรึกษาได้ที่คลินิกวัยรุ่น, ศูนย์พึ่งได้ (OSCC) ในโรงพยาบาลใกล้บ้าน

ผู้ตัดสินใจทำแท้งมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างมีศักดิ์ศรี ไม่ว่าจะท้องไม่พร้อมด้วยเหตุผลใดก็ตาม ทุกคนควรได้รับ “ยุติตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย” เพราะนั่นคือการรักษาโรคอย่างหนึ่ง ถ้าเราไม่ช่วย เหมือนปิดตายประตูไว้ ผู้หญิงก็จะไปหาประตูทางออกอื่นอีกต่อไป ซึ่งอาจจะพาเขาไปตายได้จากการทำแท้งเถื่อน, บอกลาการทำแท้งเองที่จบลงด้วยการเผาศพ, ทิ้งลงส้วม, ใช้สายรัดคอเด็กอย่างขาดสติ น่าจะถูกทำให้กลายเป็นอดีตต่อไปเมื่อมีการพัฒนาบริการที่อยู่บนพื้นฐานเคารพสิทธิผู้หญิง ปลุกให้ผู้หญิงเข้าถึงบริการได้เร็วขึ้นไม่เกิน 12 สัปดาห์

เรื่องโดย นพ.เรืองกิตติ์ ศิริกาญจนกูล
อ่านตอนแรก https://rsathai.org/contents/18594

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 4.6 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 210

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้