ความรุนแรงในครอบครัวเป็นการที่ผู้หญิงถูกคู่รัก สามี กิ๊ก คนในครอบครัวหรือเพื่อน ทำร้ายร่างกาย จิตใจ การคุกคาม การบังคับทางเพศ การข่มเหงด้านจิตใจ สาเหตุมาจากการติดการพนัน สุรายาเสพติด หรือความเครียดจากเศรษฐกิจ ทำให้ก่อความรุนแรง สร้างความเจ็บปวด ทุกข์ทรมานต่อร่างกายและจิตใจของผู้หญิง

เมื่อผู้หญิงเกิดตั้งครรภ์ที่ไม่ได้วางแผนขึ้นมาในสถานการณ์ที่มีความรุนแรง จะเกิดภาวะวิกฤตซ้อนวิกฤต คือ วิกฤตจากความรุนแรงที่เกิดขึ้น และวิกฤตของการตั้งครรภ์ ที่ทำให้ผู้หญิงอยู่ในสถานการณ์เปราะบาง ที่จะเกิดอันตรายต่อสุขภาพแม่และลูก ที่สำคัญคือ ท้องไม่พร้อมและการทำแท้งเพิ่มขึ้น มีโอกาสแท้งเอง มีโรคแทรกซ้อน เช่น ความดันโลหิตสูง ทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย ร่างกายได้รับบาดเจ็บ ความเครียด ทารกเสียชีวิตขณะคลอด

สถิติของสายด่วนปรึกษาท้องไม่พร้อม 1663  ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 วันที่ 1 มกราคม – 31 กรกฎาคม 2564  พบข้อมูลผู้หญิงท้องไม่พร้อมที่มีปัญหาความรุนแรง จำนวน 13,173 ราย จากทั้งหมด 26,158 ราย เท่ากับ 50.4 % ความรุนแรงทางสังคมและโครงสร้างพบมากที่สุด ในเรื่องครอบครัวไม่ยอมรับ รองลงมาเป็นปัญหาทางอารมณ์ จิตใจ เรื่องฝ่ายชายมีครอบครัวแล้ว อันดับที่ 3 เป็นเรื่องปัญหาทางสังคม คือ ยังไม่ได้แต่งงาน

ส่วนความรุนแรงทางร่างกายพบน้อย ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจ สวนทางกับข่าวการทำร้ายร่างกายที่มีอยู่บ่อย ๆ ความรุนแรงอื่น ๆ เช่น การไม่ให้ไปหาเพื่อนหรือครอบครัว การครอบงำบังคับพฤติกรรม ทำร้ายสิ่งที่ผู้หญิงรัก เช่น ลูก ข่มขู่ให้กลัวว่าจะไม่ปลอดภัย หรือคนในครอบครัวฝ่ายหญิงไม่ปลอดภัย ผู้หญิงจะรู้สึกว่าอำนาจหรือพลังที่เธอจะควบคุมความเป็นอยู่ ชีวิตของตนเองลดน้อยลงจนไม่เหลืออยู่แล้ว และคิดถึงทารกในครรภ์ที่จะเกิดขึ้นมา และลูกคนปัจจุบัน ซึ่งเป็นสาเหตุของท้องไม่พร้อมและต้องการทำแท้ง เป็นการดึงพลังของตนเองกลับมาให้ควบคุมได้ โดยการตัดสินใจเลือกทางที่ดีที่สุดต่อเธอและครอบครัว เพื่ออนาคตที่ดีกว่า เพราะผู้หญิงรู้ว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อเธอนั้น

  1. ไม่สามารถยอมรับได้
  2. ผิดกฎหมาย
  3. เธอมีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตอยู่ได้โดยปราศจากความรุนแรง 

ผู้หญิงสามารถพบช่องทางที่จะได้รับการปรึกษา เพื่อช่วยเหลือท้องไม่พร้อม การแท้งที่ปลอดภัย กฎหมาย และสวัสดิการต่าง ๆ  


สิ่งที่ผู้หญิงอาจได้ยินจากคู่รัก เป็นการกดดัน เช่น

  • เราต้องเลิกกัน ถ้าคุณไม่ทำแท้ง/ ถ้าคุณไม่มีลูก
  • จะบอกกับพ่อแม่คุณ ถ้าคุณไม่ทำแท้ง
  • คุณน่าจะไปมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่น ผมไม่เชื่อว่าเป็นลูกผม
  • ถ้าคุณรักผมคุณควรจะทำแท้ง/ ตั้งท้องต่อไป
  • คุณทำให้ผมต้องทำร้าย ดุด่า เพราะคุณไม่ทำแท้ง/ มีลูกต่อไป
  • คุณต้องทำแท้ง เพราะผมไม่ต้องการลูก
  • ถ้าคุณไม่ทำแท้ง ผมจะเอาลูกไปเมื่อลูกคลอดออกมา

ผู้หญิงจะสับสนและตัดสินใจยากขึ้น ผู้ให้คำปรึกษาของสายด่วนปรึกษา 1663  ศูนย์พึ่งได้ของโรงพยาบาล สถานบริการเครือข่ายอาสา RSA  เว็บไซต์ www.rsathai.org จะช่วยเหลือแนะนำได้ครับ

โดย นายแพทย์เรืองกิตติ์ ศิริกาญจนกูล

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 5 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 7

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้