เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม และโครงการ “การติดตามผลระบบบริการยุติการตั้งครรภ์และพัฒนานวัตกรรมบริการนวัตวิถี ในบริบทกฎหมายยุติการตั้งครรภ์ฉบับใหม่” สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กำหนดจัดการประชุมเพื่อสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมครั้งที่ 54 เรื่อง “สิทธิการทำแท้งถอยหลังในอเมริกา สิทธิการทำแท้งไทยก้าวหน้าแต่ผู้หญิงเข้าไม่ถึงบริการ” วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30-16.00 น.

กำหนดการ 
ดำเนินการประชุม โดย รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล

13.30 – 13.35 น.
นำเสนอวิดิโอ Abortion Access Talk ครั้งที่ 1 “Roe v Wade Overturned: ก้าวถอยหลังของสิทธิการทำแท้ง”

13.40 – 14.00 น.
เถียงกันเรื่องแท้ง”: จากการเมืองเรื่องสิทธิการทำแท้งในสหรัฐอเมริกาสู่โลกและสังคมไทย
โดย รศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ – คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

14.00 – 14.20 น.
กฎหมายกับสิทธิการทำแท้ง: คุ้มครองหรือจำกัด?
โดย ผศ.ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์ – คณบดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

14.20 – 14.30 น.
สถานการณ์การเข้าถึงบริการยุติการตั้งครรภ์หลังการแก้กฎหมายการทำแท้ง
โดย รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล – ผู้ประสานงานเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม

14.30 – 14.50 น.
ทำอย่างไรให้ RSA ลงหลักปักฐานมั่นคงในกระทรวงสาธารณสุข หลังการแก้กฎหมายทำแท้ง
โดย ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์- นายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย (อดีตอธิบดีกรมอนามัย)

14.50 – 15.10 น.
อุปสรรคและความเป็นไปได้ในการนำระบบโทรเวช (Telemedicine) มาใช้เพื่อให้การยุดิการตั้งครรภ์ปลอดภัย
โดย ดร.นพ.บุญฤทธิ์ สุขรัตน์ – ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

15.10 – 15.50 น. เปิดอภิปราย
15.50 – 16.00 น. สรุปและปิดประชุม

รับชมได้ทาง เฟซบุ๊กเพจ
เครือข่ายท้องไม่พร้อม : https://facebook.com/Acc.Choices
RSATHAI : https://facebook.com/rsathai.org

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 5 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 2

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้