1663 เป็นบริการปรึกษาทางโทรศัพท์ เพื่อคลี่คลายความกังวล ช่วยค้นหาทางเลือกในการจัดการปัญหาและส่งต่อบริการที่มีคุณภาพให้กับผู้รับบริการ โดยเปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่ 09.00 -21.00 น. 

รายละเอียดงาน

• ให้บริการปรึกษาเรื่องเอดส์และท้องไม่พร้อม โดยสามารถลงเวรได้อย่างน้อย 4 เวร/เดือน โดยสามารถเลือกเวรได้ (เวรเช้า 09.00-15.00 น. เวรบ่าย 15.00 -21.00 น.)
• มูลนิธิฯ สนับสนุนค่าเดินทางและค่าอาหาร 
• ทำงานที่มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ 48/282 โครงการเซ็นเตอร์เพลส ถ.รามคำแหง 104 สะพานสูง กรุงเทพฯ

คุณสมบัติ

• สนใจงานอาสาสมัครเพื่อสังคม
• เป็นผู้ฟังที่ดี รับความคิดเห็นที่แตกต่างได้ 
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 15 ตุลาคม 2565 

ทั้งนี้ จะมีการนัดสัมภาษณ์ เพื่อดูคุณสมบัติดังกล่าว และเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่สำคัญต่อกระบวนการให้คำปรึกษา ตามวัน เวลาต่อไปนี้ได้

วันที่ 26-28 ตุลาคม 2565  อบรมทักษะการให้คำปรึกษาและสร้างความเข้าใจต่อประเด็นเอชไอวี/เอดส์ และเพศ 

วันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2565  อบรมข้อมูลเรื่องการรักษา ผู้ติดเชื้อผู้ป่วยเอดส์ การนำข้อมูลมาปรับใช้ในการให้คำปรึกษา

วันที่ 7 -11  พฤศจิกายน 2565 ฝึกปฎิบัติการให้คำปรึกษาในประเด็นเอชไอวี/เอดส์ (โดยให้เลือกวันที่สะดวก1วัน)

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป ลงเวรให้คำปรึกษาประเด็นเอชไอวี/เอดส์ ณ มูลนิธิเข้าถึงเอดส์

อบรมการให้บริการให้คำปรึกษาในกรณีท้องไม่พร้อมจะกำหนดวันอบรมอีกครั้ง (หลังให้บริการจริงในประเด็นเอชไอวี/เอดส์ เป็นระยะเวลา 1เดือน)

ผู้สนใจสามารถส่งรายละเอียด  ระบุความสนใจต่อการเป็นอาสาสมัครและความคิดเห็นต่อเรื่องเอชไอวี/เอดส์ ของท่านและเบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อกลับมาที่
อีเมล 1663@aidsaccess.com 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณอัชรา แก้วประดิษฐ์  02-372-2113 ,092-429-5156

ขอบคุณข้อมูล : 1663 สายด่วนปรึกษาเอดส์และท้องไม่พร้อม

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 5 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 5

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้