คลิปวิดิโอ : บทบาทหน้าที่สูตินรีแพทย์ต่อการยุติการตั้งครรภ์ภายใต้กฎหมายไทย เรื่องราวที่สูตินรีแพทย์ต้องรู้ : ผศ.นพ.ธนพันธ์ ชูบุญ อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ที่มา : ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 4.2 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 6

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้