“โพสต์สนับสนุนการทำแท้งปลอดภัยทีไร บางคนจะเห็นเราเป็น หมอใจโหดทันที!” #ไม่นะหมอ 😃

28 ก.ย. วันทำแท้งสากล ในไทยกฎหมายรับรองการทำแท้งแล้ว แต่ตลกร้ายคือไม่มีสถานบริการเพียงพอ ผญ.ควรเข้าถึงได้ทุกคนไม่ใช่เฉพาะคนมีเงิน28 ก.ย. วันทำแท้งสากล ในไทยกฎหมายรับรองการทำแท้งแล้ว แต่ตลกร้ายคือไม่มีสถานบริการเพียงพอ ผญ.ควรเข้าถึงได้ทุกคนไม่ใช่เฉพาะคนมีเงิน

ที่มา :Facebook Fanpage – Rsathai

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 0 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 0

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้