วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี นานาชาติกำหนดให้เป็นวันยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยสากล (International Safe Abortion Day) ในปี 2566 นี้ ประเทศไทยร่วมรณรงค์ด้วยประเด็นหลักคือ “เส้นทางสู่การทำแท้งที่ปลอดภัย ถูกกฏหมาย ไร้การตีตรา”
.
เครือข่ายอาสา RSA อาสารับ-ส่งต่อ ยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย เพื่อให้ผู้ประสบปัญหาท้องไม่พร้อมที่เลือกไม่ตั้งครรภ์ต่อ ได้เดินทางสู่เส้นทางการทำแท้งที่ปลอดภัย สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับแพทยสภา
.
แม้ว่ากฏหมายจะไม่มีผลบังคับให้แพทย์ทุกคน ให้บริการยุติการตั้งครรภ์ แต่เพื่อร่วมมือกันให้ผู้หญิงทุกคนได้รับบริการที่ปลอดภัย เครือข่ายอาสา RSA จึงร้องขอต่อแพทย์ที่ไม่พร้อม/ไม่ให้ บริการยุติการตั้งครรภ์ รวม 4 ข้อ ดังต่อไปนี้

1. ให้บริการปรึกษา และส่งต่อไปยังสถานบริการยุติการตั้งครรภ์โดยไม่ชักช้า
2. ให้บริการอัลตร้าซาวด์ เพื่อส่งต่อไปยังสถานพยาบาลที่รับอายุครรภ์ที่สอดคล้อง
3. ดูแลรักษาผู้ที่มีอาการแทรกซ้อนจากการยุติการตั้งครรภ์ให้ปลอดภัยทุกราย โดยไม่ผลักไสให้ไปรับบริการที่อื่น
4. มีท่าทีที่ไม่รังเกียจ เคารพการตัดสินใจของผู้หญิง และบุคลากรทางการแพทย์ที่ให้บริการยุติการตั้งครรภ์

เครือข่ายอาสา RSA เชื่อมั่นว่า แม้ว่าเราจะเห็นต่าง แต่เราก็ร่วมมือกันตามจรรยาบรรณวิชาชีพได้ เพื่อสร้างความปลอดภัยและหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการสูญเสียชีวิต
.
รับชมย้อนหลัง : Road map to safe and legal abortion การรณรงค์เนื่องใน #วันยุติการตั้งครรภ์สากล ปี 2566 https://fb.watch/njsQLfdSiZ/
.
#ทำแท้ง #ท้องไม่พร้อม #ยุติการตั้งครรภ์

ที่มา :Facebook Fanpage – Rsathai

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 0 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 0

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้