7) เตรียมค่าใช้จ่ายยุติการตั้งครรภ์เท่าไรดี?
*การยุติการตั้งครรภ์ ยิ่งอายุครรภ์มาก ยิ่งมีค่าใช้จ่ายมาก
.
**ปัจจุบัน สปสช. สนับสนุนค่าบริการอัลตร้าซาวด์ ยุติการตั้งครรภ์ และคุมกำเนิดหลังยุติการตั้งครรภ์ให้กับผู้รับบริการคนไทยทุกสิทธิสุขภาพ ✅ เข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สามารถใช้สิทธิการรักษาจาก สปสช. ได้
✅ เข้ารับบริการที่ โรงพยาบาล หรือ คลินิกเอกชนที่เป็นหน่วยบริการ สปสช. อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับอายุครรภ์
✅ หากเข้ารับบริการโรงพยาบาล/คลินิก ภาคเอกชนที่ไม่ได้เป็นหน่วยบริการ สปสช. จะมีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ 5,000 – 20,000 บาท ขึ้นอยู่กับอายุครรภ์
.
11 เรื่องที่ต้องรู้เพื่อการเข้าถึงบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยถูกกฎหมาย
ที่มา : Road map to safe and legal abortion การรณรงค์เนื่องใน #วันยุติการตั้งครรภ์สากล ปี 2566 #ทำแท้ง #ท้องไม่พร้อม #ยุติการตั้งครรภ์

ที่มา :Facebook Fanpage – Rsathai

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 5 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 2

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้