6) เข้าถึงสถานบริการยุติการตั้งครรภ์ได้อย่างไร?

◻️ โรงพยาบาลหรือคลินิก บางแห่งในประเทศไทยเท่านั้นที่เปิดให้บริการยุติการตั้งครรภ์
◻️ ไปรับบริการได้ที่สถานบริการเครือข่ายอาสา RSA ที่อาสารับรับส่งต่อการยุติการตั้งครรภ์(เครือข่ายอาสา RSA ตั้งขึ้นโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข)
◻️ สถานบริการมีทั้งโรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชน คลินิกเอกชน และคลินิกองค์กรสาธารณประโยชน์ กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ : แต่ละแห่งรับอายุครรภ์ ข้อบ่งชี้ และพื้นที่ในการรับส่งต่อที่แตกต่างกัน
.
◻️ ข้อมูลสถานบริการเครือข่าย RSA มี 2 กลุ่ม
กลุ่มแรก ผู้รับบริการประสานหรือ walk in เข้ารับบริการเองได้ เป็นภาคเอกชน มีข้อมูลในเว็บไซต์ https://www.rsathai.org/networkservice
กลุ่มที่สอง สถานบริการที่ต้องประสานผ่านหน่วยให้บริการปรึกษาทางเลือกต่างๆ ก่อน เพื่อให้ช่วยประสานส่งต่อ และนัดคิวเข้ารับบริการ
.
◻️ ตามแนวทางการดูแลป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ผู้รับบริการที่อายุต่ำกว่า 15 ปี จะต้องมีผู้ปกครองไปลงนามเข้ารับบริการด้วย
.
11 เรื่องที่ต้องรู้เพื่อการเข้าถึงบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยถูกกฎหมาย
ที่มา : Road map to safe and legal abortion การรณรงค์เนื่องใน #วันยุติการตั้งครรภ์สากล ปี 2566 #ทำแท้ง #ท้องไม่พร้อม #ยุติการตั้งครรภ์

ที่มา :Facebook Fanpage – Rsathai

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 0 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 0

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้