3) เลือกทำแท้ง จะผิดกฎหมายไหม? : #ทำแท้งคือบริการสุขภาพ ✅ อายุครรภ์น้อยกว่า 12 สัปดาห์ ผู้ตั้งครรภ์ตัดสินใจเองได้ และถูกกฎหมาย
✅ หากอายุครรภ์มากกว่า 12 แต่ไม่ถึง 20 สัปดาห์ ไปรับบริการปรึกษาทางเลือก ยุติการตั้งครรภ์ได้ถูกกฎหมาย
✅ ในทุกอายุครรภ์สามารถยุติการตั้งครรภ์ ในกรณีมีปัญหาสุขภาพกายหรือใจ ตัวอ่อนในครรภ์พิการ ตั้งครรภ์จากข่มขืนล่วงละเมิดทางเพศ หรืออายุผู้ตั้งครรภ์น้อยกว่า 15 ปี
.
11 เรื่องที่ต้องรู้เพื่อการเข้าถึงบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยถูกกฎหมาย
ที่มา : Road map to safe and legal abortion การรณรงค์เนื่องใน #วันยุติการตั้งครรภ์สากล ปี 2566 #ทำแท้ง #ท้องไม่พร้อม #ยุติการตั้งครรภ์

ที่มา :Facebook Fanpage – Rsathai

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 1.5 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 2

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้