2) ถ้าท้อง แล้วไม่พร้อม ทำไงต่อ? ท้องไม่พร้อม..เป็นสถานการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นได้ ชีวิตจึงต้องมีทางเลือกเสมอ มาทบทวนเรื่องราว ประเมินทางเลือกที่สอดคล้องกับชีวิตเรา #ฟังเสียง#ความต้องการของตัวเองว่าเราจะ 1) ตั้งครรภ์ต่อ หรือ 2) ไม่ตั้งครรภ์ต่อ เรามีสิทธิที่จะเลือกทางที่สอดคล้องกับชีวิตเรา ตัดสินใจตั้งแต่เนิ่นๆ เมื่อเริ่มรับรู้ว่าท้องไม่พร้อม เพราะอายุครรภ์ที่มากขึ้นก็จะยุติการตั้งครรภ์ได้ยากขึ้น
.
11 เรื่องที่ต้องรู้เพื่อการเข้าถึงบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยถูกกฎหมาย
ที่มา : Road map to safe and legal abortion การรณรงค์เนื่องใน #วันยุติการตั้งครรภ์สากล ปี 2566 #ทำแท้ง #ท้องไม่พร้อม #ยุติการตั้งครรภ์

ที่มา :Facebook Fanpage – Rsathai

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 0 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 0

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้