วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันยุติการตั้งครรภ์สากลในปีนี้เครือข่ายประเทศไทยรวม 20 องค์กรจัดกิจกรรม “Road map to safe and legal abortion in Thai context“ เส้นทางสู่การทำแท้งที่ปลอดภัยและไม่ตรีตราวันที่ 22 , 22 และ 30 กันยายน 2566 ชวนทุกคนติดตามจ้า
.
วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 9.00 – 12.00 น. : เส้นทางสู่การทำแท้งที่ปลอดภัย ถูกกฎหมาย ไร้การตีตรา Pro-voice 10: Road Map to Safe and Legal Abortion
.
การเสวนา กล่าวเปิด ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล และคุณจิตติมา ภานุเตชะ
ผู้ร่วมเสวนา

– เมื่อรู้ตัวว่าอาจจะท้อง? ตรวจว่าท้องได้อย่างไร? : คุณศรันยา เกตุจันทร์ สายด่วนปรึกษาท้องไม่พร้อม 1663
– ถ้าท้อง แล้วไม่พร้อม ทำไงต่อ? : คุณชนฐิตา ไกรศรีกุล กลุ่มทำทาง
– เลือกทำแท้ง จะผิดกฎหมายไหม? : คุณสุพีชา เบาทิพย์ กลุ่มทำทาง
– ปรึกษาท้องไม่พร้อมได้ที่ไหนบ้าง? : คุณอัจฉรา แก้วประดิษฐ์ สายด่วนปรึกษาท้องไม่พร้อม 1663
– ตัดสินใจทำแท้ง สิ่งที่ต้องรู้คือ อายุครรภ์เท่าไร? : คุณศศิธร มูลสิงห์ โรงพยาบาลสมุทรปราการ
– เข้าถึงสถานบริการยุติการตั้งครรภ์ได้อย่างไร? : ดร.นพ.บุญฤทธิ์ สุขรัตน์ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
– เตรียมค่าใช้จ่ายยุติการตั้งครรภ์เท่าไรดี? : คุณณัฐนันท์ พลอยประดับ กลุ่มทำทาง
– วิธีการยุติการตั้งครรภ์มีอะไรบ้าง? : พญ.อรวี ฉินทะกานันท์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
– ที่สถานพยาบาล เราจะพบกับอะไรบ้าง? : คุณลัดดา แพ่งประสิทธิ์ โรงพยาบาลสิงห์บุรี
– การใช้ยา การแท้งและการดูแลหลังแท้งที่บ้าน : คุณวารุณี ตั้งศิริ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย
– ดูแลจิตใจให้แข็งแกร่งและคุมกำเนิด : คุณนิศารัตน์ จงวิศาล กลุ่มทำทาง
.
ข้อเสนอจากภาคีเครือข่ายฯ ร่วมสร้างเส้นทางสู่การยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย นิทรรศการ: Road Map to Safe and Legal Abortion
.
รับชมการถ่ายทอดสดทางเพจ rsathai ,เครือข่ายท้องไม่พร้อม และเพจภาคีเครือข่ายฯ
.
วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 14.00 – 15.30 น. :การเสวนาออนไลน์ “ท้องในวัยรุ่น ” สิทธิ” ที่ไม่ต้องว้าวุ่น”
ผู้ร่วมเสวนา คุณอุษาสินี ริ้วทอง VSO คณะกรรมการที่ปรึกษาอิสระ พรบ.ตั้งครรภ์วัยรุ่น และคุณนัฐกานด์ กุดวิฬา ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์

ดำเนินรายการ คุณวรภัทร วีรพัฒนคุปต์ กรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย ครป

รับชมการถ่ายทอดสดทางเพจ rsathai ,เครือข่ายท้องไม่พร้อม และเพจภาคีเครือข่ายฯ
.
วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 17.00 น. เป็นต้นไป
Bangkok Abortion ทำแท้งในแสงสว่าง ที่ KINJAI CONTEMPORARY
รายละเอียด : https://www.facebook.com/100066626236439/posts/
.

#วันยุติการตั้งครรภ์สากล #InternationalSafeAbortionDay #ยุติการตั้งครรภ์ #ทำแท้ง

ที่มา :Facebook Fanpage – Rsathai

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 0 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 0

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้