วันที่ 18 สิงหาคม 2566 ทีมพัฒนาคุณภาพบริการด้านสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมต้อนรับคณะเยี่ยมดูงานหน่วยบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยของเขตบริการสุขภาพที่ 12 โดยสมาคมพัฒนาเครือข่ายอาสา RSA ร่วมกับสมาคมนักวิจัยประชากรและสังคม ได้ดำเนินโครงการติดตามผลระบบบริการยุติการตั้งครรภ์และพัฒนานวัตกรรมบริการนวัตวิถี (New Normal) ในบริบทกฎหมายยุติการตั้งครรภ์ฉบับใหม่ หรือ “โครงการ Abortion Access” ณ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว เพื่อสร้างความเข้าใจแนวนโยบายและแนวทางการปฏิบัติในการร่วมเป็นเครือข่ายส่งต่อบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย รับฟังปัญหาอุปสรรค เสริมแรง ให้กำลังใจในการให้บริการ รวมถึงพัฒนาระบบบริการที่เป็นประโยชน์ต่อการให้บริการของสถานบริการต่อไป

ที่มา :Facebook Fanpage – Rsathai

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 0 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 0

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้