ต่อไปนี้ ถ้าไปทำแท้ง แล้วถูกมองหน้า พูดไม่ดี ปฎิเสธให้บริการ
มาบอกเรานะ
ไม่ใช่แค่เรื่องทำแท้งเท่านั้น
เรื่่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์ก็มาร้องเรียนได้
เพราะกลุ่มทำทาง ได้รับการแต่งตั้งเป็นศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้อง ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
พูดให้สั้น ๆ คือ มีเรื่องกับโรงพยาบาล ไม่ต้องไปกลัว เพราะมีกฎหมาายคุ้มครองสิทธิของผู้รับบริการ
มีปัญหามาปรึกษากับเรา
ร้องได้ทั่วประเทศ ถ้าเป็นเรื่องนี้
เราอยู่เป็นเพื่อนคุณ
ที่มา :Facebook Fanpage – Rsathai

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 0 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 0

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้