วันพรุ่งนี้ ( 8 พ.ค. 66 )เวลา 14.00 น. ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ขอเชิญทำข่าว การยื่นจดหมายที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถนนท่าพระอาทิตย์ วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น

หลังจากย่างเข้าเดือนที่ 8 ของปีงบ 2566 แล้วไม่มีความคืบหน้าเรื่องการคืนสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค อีกทั้งตั้งแต่ 14 มีนาคม ที่ สปสช. นำเรื่องการตราพระราชกฤษฎีกาเข้า ครม. จนถึงปัจจุบันเรื่องยังคาอยู่ที่กฤษฎีกา ทำให้สปสช. ยังคงค้างจ่ายหน่วยงานที่ให้บริการไปแล้ว และคนนอกสิทธิบัตรทองต้องจ่ายค่าบริการเอง

ข้อเสนอ

ภาคีทวงคืนสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค จึงขอเรียกร้องต่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ดำเนินการ ดังนี้

(1) เร่งรัดการพิจารณาและจัดทำพระราชกฤษฎีกา เพื่อคืนสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้ทุกคนในประเทศให้แล้วเสร็จโดยเร็ว… เพิ่มเติม

ที่มา :Facebook Fanpage – Rsathai

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 0 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 0

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้