#สวัสดิการเด็กเล็กมีความจำเป็นต่อเด็กทุกคนบนแผ่นดินไทย.. เพื่อให้เด็กที่เกิดมามีความสมบูรณ์ มีสุขภาพที่ดี เติบโตไปเป็นประชากรที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นอนาคตของประเทศได้

กฎหมายอาญาว่าด้วยการทำแท้ง มาตรา 305 (5) ระบุให้ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมที่อายุครรภ์ 12-20 สัปดาห์ ผ่านการปรึกษาทางเลือกว่าจะตั้งครรภ์ต่อหรือยุติการตั้งครรภ์ หาดเลือกตั้งครรภ์ต่อ รัฐควรมีสวัสดิการสังคมที่เข้ามาช่วยดูแลอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง..

ที่มา :Facebook Fanpage – Rsathai

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 0 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 0

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้