จากการที่นายอนุทิน ชาญวีรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขตัดสินว่า สปสช. ไม่มีอำนาจในการดูแลสิทธิอื่นนอกเหนือจากกลุ่มบัตรทอง ส่งผลให้บริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคครอบคลุมเฉพาะคนไทยผู้มีสิทธิบัตรทอง 47 ล้านคนเท่านั้น ส่วนผู้มีสิทธิสุขภาพนอกบัตรทองกว่า 20 ล้านคน ได้รับผลกระทบ จากเดิมที่เคยได้รับได้สิทธิบริการสร้างเสริมป้องกันโรคจากงบประมาณ สปสช. มานานกว่า 20 ปี ซึ่งงบประมาณที่ไม่สามารถจ่ายออกได้นี้เป็นจำนวนรวม 9,291 ล้านบาท
.
ภาคีทวงคืนสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ประกอบด้วยองค์กร กลุ่ม และเครือข่ายที่ทำงานด้านต่างๆ รวม 130 แห่ง ในนามของผู้ได้รับผลกระทบจากการเสียสิทธิสุขภาพ เห็นว่า หากประชาชนไทยเข้าไม่ถึงบริการส่งเสริมสุขภาพและกลไกการควบคุมป้องกันโรคทำได้ไม่ทั่วถึงเท่าเทียมนี้เกิดขึ้นต่อไป ประเทศไทยอาจเข้าสู่วงจรปัญหาสุขภาพที่รุนแรงในอนาคตอันใกล้ได้ จึงขอเรียกร้องต่อบุคคล กลุ่มบุคคล และหน่วยงาน ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้
.
1. ขอให้นายอนุทิน ชาญวีรกุล ในฐานะประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่งลงนามในประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพเพื่อคืนสิทธิและแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นในขณะนี้โดยทันที ก่อนการยุบสภาที่จะเกิดขึ้น
.
2. ขอให้กระทรวงสาธารณสุข ร่วมมือกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดจัดทำพระราชกฤษฎีกาคืนสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคืนสิทธิให้ทุกคนในประเทศ เพื่อนำไปสู่การพิจารณาให้แล้วเสร็จในสมัยของคณะรัฐมนตรีชุดนี้
.
3. ขอให้กระทรวงสาธารณสุข และ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีมาตรการที่ชัดเจนในการชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคที่หน่วยบริการสุขภาพภาครัฐและเอกชน ได้สำรองจ่ายไปก่อนแล้วจำนวนรวมหลายล้านบาทในปีงบประมาณ 2566 และทางออกในปีงบประมาณ 2567 หากไม่สามารถดำเนินการในข้อ 1 และ 2 ได้ก่อนยุบสภา
.
4. ขอให้พรรคการเมืองทุกพรรค มีนโยบายที่ชัดเจนเพื่อรับประกันว่า ประชาชนไทยทุกคนจะได้รับสิทธิสุขภาพครอบคลุมการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสุขภาพอย่างทั่วถึงเท่าเทียม
.
ดูรายละเอียดในจดหมายเปิดผนึกของภาคึทวงคืนสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค : https://bit.ly/3F9sFxc

รายนามภาคีทวงคืนสิทธิสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค :
https://bit.ly/3Jr1LTS

อ่านทั้งหมด : https://rsathai.org/contents/23032/

เสวนาวิชาการ และแถลงข่าว : “คืนสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้คนไทยทุกคน”
วันที่ 9 มีนาคม 25656 ณ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

#สร้างเสริมสุขภาพ #สปสช

ที่มา :Facebook Fanpage – Rsathai

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 0 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 0

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้