วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 11.45-13.00 น.
สปสช. เชิญรับชม Facebook Live
ความคืบหน้าให้ผู้มีสิทธิประกันสังคม ข้าราชการ
ใช้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในระบบ สปสช.
“เตรียมเสนอร่างพระราชกฤษฎีกามอบ สปสช.ดูแลงบส่งเสริมสุขภาพแก่คนไทยทุกคน”
โดย
– นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
– นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ถ่ายทอดผ่าน Facebook Live สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
https://www.facebook.com/NHSO.Thailand

วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 11.45-13.00 น.

สปสช. เชิญรับชม Facebook Live

ความคืบหน้าให้ผู้มีสิทธิประกันสังคม ข้าราชการ
ใช้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในระบบ สปสช.
“เตรียมเสนอร่างพระราชกฤษฎีกามอบ สปสช.ดูแลงบส่งเสริมสุขภาพแก่คนไทยทุกคน”

โดย
– นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
– นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 11.45-13.00 น.
ณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
ชั้น 2 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี กรุงเทพฯ

ถ่ายทอดผ่าน Facebook Live สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
https://www.facebook.com/NHSO.Thailand

ที่มา :Facebook Fanpage – Rsathai

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 0 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 0

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้