#บริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคเป็นของคนไทยทุกคน ร่วมกันทวงคืนสิทธิการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค(PP)​ ที่รัฐบาลจะต้องจัดสรรให้คนไทยทุกคน “ทุกสิทธิการรักษาพยาบาล” ผ่าน #สปสช รัฐบาลต้องจัดสรรงบ #PP ตามที่ สปสช. จัดเตรียมไว้ให้ “คนไทยทุกคน” (ไม่เลือกให้เฉพาะผู้ถือ #บัตรทอง)​ ทันที!
ที่มา :Facebook Fanpage – Rsathai

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 0 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 0

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้