ด่วน !! ผู้ใช้สิทธิ ผู้ประกันตน/ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ /พนักงานรัฐวิสาหกิจ /พนักงานองค์กรอื่นของรัฐ /พนักงานกรุงเทพมหานคร /พนักงานเมืองพัทยา เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ ร่าง พระราชกฤษฎีกา เกี่ยวกับบริการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค เปิดรับถึงวันที่ 13 มีนาคม 2566 อ่านเพิ่มเติม : https://bit.ly/3ZJM9An
.
จากมีสิทธิ กลายเป็นเสียสิทธิ : ทำไมต้องเปิดรับฟังความคิดเห็น?
.
รู้หรือไม่ !! คนไทยทุกคน ทุกช่วงวัย ที่ไม่ใช่สิทธิบัตรทอง จำนวนประมาณ 19 ล้านคน เสียสิทธิการรับบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เพราะที่ปรึกษากฎหมายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ทักท้วงว่า สปสช. ไม่ควรมีอำนาจในการดูแลสิทธิอื่นนอกเหนือจากกลุ่มบัตรทอง ส่งผลให้บริการดังกล่าวในปีงบประมาณ 2566 ครอบคลุมเฉพาะคนไทยผู้มีสิทธิบัตรทองเท่านั้น การออกพระราชกฤษฎีกาจะส่งผลให้ผู้ที่มีสิทธิสุขภาพนอกสิทธิบัตรทองได้คืนสิทธิสร้างเสริมสุขป้องกันโรคดังนี้ 1) บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 2) การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี 3) บริการสาธารณสุขสำหรับผู้มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนและ 4) บริการสาธารณสุขร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสิทธิดังกล่าวคุ้มครองคนไทยมานานกว่า 20 ปี
.
หวังว่า งบประมาณสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคสำหรับกลุ่มนอกบัตรทอง ที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงบแล้วจำนวน 9,291.1 ล้านบาท จะคืนกลับสู่บริการสุขภาพให้ผู้เสียสิทธิ
.
ผู้ได้รับผลกระทบจากการเสียสิทธิ ได้รวมตัวกันเป็น #ภาคีทวงคืนสิทธิสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค เพื่อให้ครอบคลุมคนไทยทุกคน ในวันที่ 9 มีนาคมนี้ เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร โปรดติดตามตอนต่อไป

#บริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคเป็นของคนไทยทุกคน

ที่มา :Facebook Fanpage – Rsathai

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 0 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 0

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้