“นิ่ม เป็นกรณีตัวอย่าง ที่สะท้อนปัญหาครอบครัวในสังคมไทย ที่ตั้งต้นจากความรุนแรงในครอบครัว ภาวะเศรษฐกิจ พ่อแม่วัยใสที่ขาดทักษะชีวิตต่อการเลี้ยงลูก และขาดการสนับสนุนช่วยเหลือจากครอบครัวและสังคม.. <<<เอกลักษณ์ หลุ่มชมแข หัวหน้าศูนย์ข้อมูลคนหายฯ มูลนิธิกระจกเงา

“เรียกร้องให้สังคมมองแม่เด็ก ในฐานะเหยื่อ ที่ถูกทอดทิ้งจากระบบการศึกษา ขาดการช่วยเหลือจากหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลด้านเด็ก ที่ผ่านมา ชีวิตนิ่มไม่เคยได้รับความช่วยเหลือ…” <<<ทิชา ณ นคร ผอ.ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชาย บ้านกาญจนาภิเษก

“ทัศนคติของคนในสังคม ที่มักมองการเลี้ยงลูกเป็นหน้าที่ของ “แม่” สะท้อนความคิดเรื่อง “ชายเป็นใหญ่” ขณะที่การศึกษา ยังขาดระบบที่จะช่วยพยุงเด็กท้องไม่พร้อม ให้ได้เรียนหนังสือต่อในบรรยากาศที่เหมาะสม และความจน ยังเป็นข้อจำกัดในการเข้าถึงการศึกษา” <<<จเด็จ เชาวน์วิไล ผอ.มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล

อ่านบทสัมภาษณ์ชีวิตของนิ่ม ได้ที่ https://www.thaipbs.or.th/news/content/325016
#เด็กที่ไม่ได้รับการดูแลที่ดีคือความรุนแรงในสังคมไทย
#ท้องไม่พร้อม
#ตั้งครรภ์วัยรุ่น

ที่มา :Facebook Fanpage – Rsathai

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 0 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 0

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้