ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณผู้เสียชีวิตจากการทำแท้งไม่ปลอดภัย
.
วันที่ 7 ก.พ. 2566 ครบ 2 ปี ที่ประเทศไทยมีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาอนุญาตให้ยุติตั้งครรภ์ปลอดภัยได้ในอายุครรภ์ตํ่ากว่า 12 สัปดาห์ และมากกว่า 12 สัปดาห์ภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ
.
กลุ่มทำทาง และ เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงท้องไม่พร้อม ได้จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณผู้เสียชีวิตจากการทำแท้งไม่ปลอดภัย และทำพิธีกรวดน้ำคว่ำขันให้กับนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว. สาธารณสุข ที่ตัดสิทธิผู้ใช้สิทธิประกันสังคม ไม่ให้ได้รับงบส่งเสริมป้องกันโรคของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่สนับสนุนค่าบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย 3,000 บาท สำหรับคนไทย ที่บริเวณหน้ากระทรวงสาธารณสุข
.
ทางภาคประชาสังคม ยังเขียนจดหมายเปิดผนึกถึงนายอนุทินด้วยว่า แม้จะผ่านมาสองปี แต่การเข้าถึงการทำแท้งปลอดภัยยังมีอุปสรรค ได้แก่ ประชาชนรับรู้สิทธิ แต่เข้าไม่ถึงการทำแท้งปลอดภัยภายในเวลา/ เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด, สธ. ไม่เคยประกาศรายชื่อหน่วยบริการปรึกษาทางเลือก, เจ้าหน้าที่/ผู้บริหารหน่วยบริการ เช่น รพ. ยังมีทัศนคติเชิงลบ ปฏิเสธไม่ให้บริการ และไม่ส่งต่อ และจํานวนสถานที่ทำแท้งปลอดภัยยังคงที่ ครอบคลุมเพียง 37-38 จังหวัด ไม่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
.
กลุ่มนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิการยุติตั้งครรภ์ปลอดภัย ได้เสนอให้ สธ. ประกาศรายชื่อสถานบริการรับยุติตั้งครรภ์ปลอดภัย กำหนดให้มีบริการใน รพ. ของกระทรวงฯ อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง ส่วน รพ. ที่ไม่ต้องการให้บริการทำแท้ง มีหน้าที่ต้องส่งต่อ อีกทั้ง สธ. ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจต่อบุคลากรว่าสิทธิในการเข้าถึงการทำแท้งปลอดภัยเป็นสิทธิมนุษยชน
.
บีบีซีไทย ชวนอ่านเรื่องราวของหญิงคนหนึ่งที่ต้องการยุติตั้งครรภ์ปลอดภัย แต่ไม่มีสถานพยาบาลใดที่รับยุติตั้งครรภ์โดยผ่านสิทธิหลักประกันสุขภาพใน กทม. https://bbc.in/3DI8rK0

ที่มา :Facebook Fanpage – Rsathai

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 0 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 0

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้