มูลนิธิเพื่อสุขภาพและสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ของสตรี (แห่งประเทศไทย) ร่วมกับ แพทยสภา และ ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

ขอเชิญแพทย์และพยาบาลเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เครื่องดูดมดลูกแทนการขูดมดลูก (From D&C to MVA ) วันที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 08:00-16:30 น. ณ ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ
Line ID : @womenhealth
https://bit.ly/3MezFuP

ที่มา :Facebook Fanpage – Rsathai

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 0 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 0

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้