กระแสเรื่องการสนับสนุนสิทธิทำแท้ง เป็นประเด็นที่ถูกกล่าวถึงในทั่วโลก และชาติล่าสุดที่มีการเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ก็คือ อินเดีย เมื่อศาลสูงสุดตัดสินให้ผู้หญิงทุกคน ซึ่งหมายรวมถึง ผู้หญิงที่ยังไม่แต่งงาน สามารถทำแท้งได้ ในอายุครรภ์ไม่เกิน 24 สัปดาห์ :
อ่านทั้งหมด : https://thematter.co/brief/186708/186708
#สิทธิ #ยุติการตั้งครรภ์

ศาลสูงสุดอินเดียตัดสินให้ ผู้หญิงทุกคนทำแท้งถูกกฎหมายได้ในอายุครรภ์ไม่เกิน 24 สัปดาห์

ที่มา :Facebook Fanpage – Rsathai

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 0 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 0

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้