จากคำวินิจฉัยที่เป็นหมุดหมายสำคัญของการเถียงกันเรื่องแท้งในสหรัฐอเมริกาและหลายที่ในโลก สู่การขับเคลื่อนเพื่อให้ผู้หญิงเข้าถึงบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย

“คนในพื้นที่ต่าง ๆ รับเอาวิธีเถียงแบบสหรัฐอเมริกาที่พูดถึงเรื่องสิทธิของผู้หญิงและสิทธิของตัวอ่อนเป็นคู่ขั้วตรงข้าม ถ้าจะเอาสิทธินี้หมายถึงว่าจะต้องไม่รับรองสิทธิของอีกฝั่งนั้น แท้ที่จริงแล้วในหนังสือเถียงกันเรื่องทำแท้งได้พูดถึงเรื่องนี้ไว้แล้วว่า มันไม่ใช่! เราอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีมองเรื่องการยุติการตั้งครรภ์และทางเลือกการยุติการตั้งครรภ์ใหม่”
ใน “เถียงกันเรื่องแท้ง: จากการเมืองเรื่องสิทธิการทำแท้งในสหรัฐอเมริกาสู่โลกและสังคมไทย”
รศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การประชุมเพื่อสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ครั้งที่ 54 เรื่อง “สิทธิการทำแท้งถอยหลังในอเมริกา สิทธิการทำแท้งไทยก้าวหน้าแต่ผู้หญิงเข้าไม่ถึงบริการ” วันที่ 21 กรกฎาคม 2565
https://choicesforum.org

ที่มา :Facebook Fanpage – Rsathai

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 0 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 0

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้