“เราหมดยุคที่ #ทำแท้ง ให้ผู้หญิงเพราะสงสารกันแล้ว เพราะมันคือสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์” คุณวรภัทร วีรพัฒนคุปต์ คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย | ครป.

ที่มา : การเสวนาวิชาการ เรื่อง “ความก้าวหน้าด้านสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์: สิทธิในการ #ยุติการตั้งครรภ์ อย่างปลอดภัย”
#Sept28

ที่มา :Facebook Fanpage – Rsathai

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 0 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 0

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้