การเสวนาเนื่องในวันยุติการตั้งครรภ์สากล : “ช่องว่างของหลักประกันสุขภาพกับสิทธิการทำแท้ง” จัดโดย มูลนิธิเข้าถึงเอดส์

ผู้ร่วมเสวนา
คุณชีวิน วงษาทองไชย สายด่วน 1663
คุณสมวงศ์ อุไรวัฒนา มูลนิธิเข้าถึงเอดส์
นพ.นิธิวัชร์ แสงเรือง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
ผู้ดำเนินรายการ : คุณอุษาสินี ริ้วทอง อนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

ที่มา :Facebook Fanpage – Rsathai

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 0 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 0

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้