The Active Podcast EP.104 | ทำแท้ง ปลอดภัย ไม่ตายนะเธอ
.
📌 ฟังผ่านเว็บไซต์ : https://theactive.net/podcast/the-active-podcast-ep-104/

The Active Podcast EP.104 | ทำแท้ง ปลอดภัย ไม่ตายนะเธอ
.
📌 ฟังผ่านเว็บไซต์ : https://theactive.net/podcast/the-active-podcast-ep-104/
.
เกือบ 2 ปี ที่พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ฉบับที่ 28 พ.ศ. 2564 มีผลบังคับใช้ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้หญิงตั้งครรภ์สามารถทำแท้งได้อย่างปลอดภัย ถึงวันนี้มีสถานบริการสุขภาพทั้งรัฐและเอกชน 110 แห่ง ใน 47 จังหวัดทั่วประเทศไทย ที่เปิดให้เข้าถึงได้ ทำไมผู้หญิงหลายคนยังต้องอายเมื่อขอรับบริการทำแท้ง แพทย์ปฏิเสธให้บริการถือว่าละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ และทำไมไทยยังต้องรณรงค์ยุติการตั้งครรภ์ปลอดภัยสากล 28 ก.ย. 2565 ทั้งที่กฎหมายทำแท้งไทยถือว่าล้ำหน้ากว่าหลายประเทศ คุยกับ รศ.กฤตยา อาชวนิจกุล… เพิ่มเติม

ที่มา :Facebook Fanpage – Rsathai

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 0 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 0

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้