ภาวะอัตราการเกิดของประชากรที่น้อยลงทุกปีจนต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ในปี 2564 ที่ผ่านมานั้น ทำให้เกิดความกังวลต่ออนาคตของประเทศไทยที่จะประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน และเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยโดยสมบูรณ์ เพราะสัดส่วนจำนวนประชากรผู้สูงอายุมีเพิ่มขึ้น ขณะที่คนวัยทำงานและเด็กเกิดใหม่มีจำนวนลดลง
.
มีหลายปัจจัยที่ทำให้คนรุ่นใหม่ตัดสินใจที่จะมีลูกช้าลง หรือไม่คิดที่จะมีลูกเลยในสภาวะสังคมปัจจุบันนี้ ทั้งความพร้อมของพ่อแม่ สังคมที่ไม่เป็นรัฐสวัสดิการเต็มที่…

อ่านต่อ : https://www.bbc.com/thai/articles/crg3974r386o
#รัฐสวัสดิการ

การมีลูก : “มีลูกแล้วจะได้มีคนไว้ดูแลตอนแก่” คำนิยามที่คนสิ้นหวังกับระบบของรัฐ – BBC News ไทย

ที่มา :Facebook Fanpage – Rsathai

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 0 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 0

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้