ทำแท้ง : การใช้คำ และ การผลิตซ้ำอคติ
คุ้นเคยกันมานานว่า ในการถกเถียงเรื่องทำแท้ง มีคนอยู่สองกลุ่ม
กลุ่มเห็นด้วยกับการทำแท้ง ภาษาอังกฤษใช้คำว่า Pro Choices หรือ กลุ่มสนับสนุนทางเลือก/การตัดสินใจ
กลุ่มไม่เห็นด้วย หรือกลุ่มต่อต้านการทำแท้ง ใช้คำว่า Pro Life หรือ กลุ่มสนับสนุนการมีชีวิต ซึ่งยึดโยงกับมุมมองทางศาสนา

ปัจจุบันมีความพยายามใช้คำใหม่ ๆ เพื่อมาแทนที่คำเก่า ๆ นี้ เพื่อเปลี่ยนแปลง สร้างความเข้าใจใหม่ เช่น คำว่า Pro Abortion หรือ สนับสนุนการทำแท้ง ซึ่งตรงไปตรงมา และที่สำคัญคือ การพยายามรณรงค์ให้ยกเลิกการใช้คำว่า Pro Life สำหรับเรียกกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับการทำแท้ง เพราะนัยของคำ ๆ นี้ให้ความหมายในเชิงบวกในตัวของคำ ทั้ง ๆ ที่จริง ๆ กลุ่มนี้กลับทำอะไรหลายอย่างที่ละเมิดสิทธิฝั่งตรงข้ามอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นฝ่ายที่สนับสนุนการทำแท้ง จึงเลิกใช้คำว่า Pro Life แต่ใช้คำว่า Anti Abortion เรียกอีกฝ่ายแทน

ภาพประกอบโพสต์นี้ มาจากทวิตเตอร์ Liberal Jane ซึ่งเป็นแอคเคาท์ที่รณรงค์เรื่องสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ การแท้งที่ปลอดภัย โดยใช้รูปภาพที่ไม่สื่อเรื่องการทำแท้งแบบอคติ และไม่มีความเข้าใจแบบสื่อกระแสหลักในบ้านเรา

ภาพล่าสุดนี้ สื่อว่า ไม่มีสิ่งที่เรียกว่า “pro-life feminists” เพราะ การต่อต้านการทำแท้ง = การบังคับให้ท้อง บังคับให้เป็นพ่อแม่ ซึ่งตรงข้ามกับ หลักการเฟมินิสต์ ที่ยึดหลักสิทธิในเนื้อตัวร่างกายเป็นสิทธิของเจ้าของร่างกายนั้น

การจะเปลี่ยนแปลงอคติที่มีต่อสิทธิในการเข้าถึงการทำแท้งที่ปลอดภัย
นอกจากการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันเกี่ยวกับการทำแท้ง

ก็ต้องสู้กับวาทกรรมการใช้คำ การใช้ภาษา การใช้ภาพประกอบของสื่อทั้งหลายด้วย

ถ้าคุณสนับสนุนสิทธิในการเข้าถึงการทำแท้งที่ปลอดภัย โปรดช่วยกันเลิกใช้คำว่า โปรไลฟ์ สิทธิทารกในครรภ์ (เพราะตามหลักการสิทธิมนุษยชนไม่มีการรับรองสิทธินี้) คำว่า ทำแท้งลูก แม่ใจยักษ์ แม่ใจบาป วัยรุ่นใจแตก ฯลฯ

เลิกใช้ภาพประกอบเป็นรูปผู้หญิงท้องใหญ่ใกล้คลอด รูปตัวอ่อนในครรภ์ กรรไกร เลือด อะไรที่สื่อถึงความน่ากลัว น่าสยดสยอง

เพราะการทำแท้งปลอดภัย เป็นสิทธิ เป็นบริการสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์ที่จำเป็น ที่คนจำนวนมากต้องการเข้าถึง อย่าผลิตซ้ำความหมายในเชิงลบ ที่สร้างความเข้าใจผิด ตีตรา และทำให้เขาไม่กล้ามาเข้ารับบริการ และต้องเสี่ยงอันตรายจากการทำแท้งทีไม่ปลอดภัย

ที่มา :Facebook Fanpage – Rsathai

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 0 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 0

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้