รศ.ดร.กฤตยา เผยหญิงยังเจ็บ-ตายจากทำแท้งเถื่อน แม้กม.ให้ทำได้ แต่ รพ.ไม่รับทำ
.
รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล ผู้ประสานงานเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม กล่าวในการเสวนาออนไลน์เรื่อง “#มนุษย์แม่กับรัฐสวัสดิการ” จัดโดย คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) ร่วมกับสถาบันสังคมประชาธิปไตย ว่า การวางนโยบายของรัฐละเลยเรื่องการดูแลสมาชิกใหม่ในสังคม เมื่อไม่มีรัฐสวัสดิการสำหรับการดูแลสมาชิกใหม่ของสังคม สังคมจึงโยนภาระนี้ให้กับคนเป็นแม่ โดยที่ไม่ได้มองถึงความหลากหลาย ว่าไม่ใช่ผู้หญิงทุกคนจะพร้อมเป็นแม่ ซึ่งเมื่อว่ากันด้วยเรื่องทำแท้ง นี่คือเรื่องสิทธิมนุษยชน ผู้หญิงควรสามารถเลือกเองว่าเขาอยากท้องหรือไม่ท้อง

รศ.ดร.กฤตยา เผยหญิงยังเจ็บ-ตายจากทำแท้งเถื่อน แม้กม.ให้ทำได้ แต่ รพ.ไม่รับทำ

ที่มา :Facebook Fanpage – Rsathai

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 0 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 0

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้