“แพทย์ประเมินว่าลูกในท้องมีโอกาสผิดปกติด้านสมอง จึงแนะนำให้ยุติการตั้งครรภ์ แต่ทางโรงพยาบาลไม่สามารถที่จะยุติครรภ์ให้ได้ จึงแนะนำให้ไปโรงเรียนแพทย์ เธอเดินทางไปโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยทั้ง 4 แห่งในกรุงเทพฯ แต่ไม่มีที่ไหนรับ …”

นี่คือเสียงของหญิงตั้งครรภ์คนหนึ่ง ที่กำลังทุกข์ระทมจากความผิดหวัง ความเศร้า และยังต้องเผชิญกับความโหดร้าย เพราะไม่สามารถเข้าถึงการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยได้

จากเคสนี้ เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างถึงพฤติกรรมการเลี่ยงทำแท้งของสถานพยาบาล ทั้งที่มีความจำเป็นนั้น เท่ากับว่าสถานพยาบาลละเมิดสิทธิคนท้องหรือไม่

จนนำมาสู่การรวมตัวของเครือข่ายท้องไม่พร้อม เครือข่ายอาสา RSA สายด่วนปรึกษาเอดส์และท้องไม่พร้อม 1663 และองค์กรภาคีรวม 59 องค์กร เข้ายื่นจดหมายเปิดผนึกถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5 หน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์ และแพทยสภา

เรียกร้องให้กำหนดมาตรฐานการดูแลรักษา พัฒนา และกำกับติดตามการให้บริการยุติการตั้งครรภ์ ให้เป็นหนึ่งในบริการสุขภาพที่มีมาตรฐาน ให้สอดคล้องกับประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยการทำแท้ง พ.ศ. 2564

พร้อมทั้งเน้นย้ำว่า ส่วนหนึ่งของปัญหาเนื่องมาจาก บุคลากรสุขภาพขาดองค์ความรู้ในด้านวิธียุติการตั้งครรภ์ อายุครรภ์ที่ทำได้ กฎหมายอาญาว่าด้วยการทำแท้ง ไม่รู้ข้อมูลเครือข่ายให้บริการและแนวทางการส่งต่อ ฯลฯ

“The Coverage” ขออาสาพาทุกท่านไปร่วมฟังมุมมองของ นพ.เรืองกิตติ์ ศิริกาญจนกูล นายกสมาคมพัฒนาเครือข่ายอาสา RSA ถึงปัญหาการยุติการตั้งครรภ์ ตลอดจนความคาดหวังที่อยากให้ดำเนินการการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยเป็นไปตามกลไกปกติ
——————————
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.thecoverage.info/news/content/3861

ที่มา :Facebook Fanpage – Rsathai

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 0 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 0

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้