อยากให้สาธารณสุข เร่งลดช่องว่าง จัดบริการยุติการตั้งครรภ์ตามกฎหมาย อย่างน้อยที่สุดควรมีจังหวัดละ 1 แห่ง
“ตอนนี้เป็นปัญหาช่องว่างของระบบบริการทางสาธารณสุขของไทยเราเอง หากมองว่า บริการยุติการตั้งครรภ์เป็นบริการหนึ่งทางการรักษา เป็นบริการเพื่อสุขภาพ จะเป็นบริการในระบบปกติที่มีอยู่ในบริการของโรงพยาบาล ที่คุณสามารถเดินไปเข้ารับบริการในโรงพยาบาลที่ใช้บริการอยู่แล้ว สามารถเดินไปใช้บริการในโรงพยาบาลตามสิทธิ์ เดินเข้าไปปรึกษาและรับบริการได้
แต่ทุกวันนี้ แม้ว่าจะมีกฎหมายที่เอื้อ แต่ว่าระบบยังไม่ปรับตัวให้ทันกับกฎหมาย ทำให้หลายคนเดินไปที่โรงพยาบาลแต่ก็ยังคงไม่มีบริการ
สิ่งที่ควรต้องเร่ง คือ อย่างน้อยควรต้องมีบริการยุติการตั้งครรภ์ 1 แห่งในแต่ละจังหวัด โรงพยาบาลไหนไม่สามารถให้บริการได้ ก็ให้ส่งต่อ
สายด่วนปรึกษาท้องไม่พร้อม 1663 จะได้ไปให้บริการกับกรณีที่มีปัญหาซับซ้อนมากขึ้น”
สมวงศ์ อุไรวัฒนา ผอ.มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ และบริการสายด่วนปรึกษาเรื่องเอดส์และท้องไม่พร้อม 1663
[fb_vid id=”1557348854683690″]

ที่มา :Facebook Fanpage – Rsathai

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 0 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 0

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้