สปสช. รับยื่นจดหมายเปิดผนึก เครือข่ายท้องไม่พร้อมฯ และเครือข่าย 59 องค์กร พร้อมร่วมแก้ปัญหาดูแล “หญิงตั้งครรภ์” และทารกในครรภ์ที่มีความเสี่ยงทางสุขภาพให้เข้าถึงบริการ “ยุติการตั้งครรภ์ปลอดภัย” และเป็นไปตามกฎหมาย

อ่านทั้งหมด https://www.bangkokbiznews.com/social/public_health/1018143
#ท้องไม่พร้อม #ยุติการตั้งครรภ์

สปสช. รับจดหมาย เครือข่ายท้องไม่พร้อมฯ ขับเคลื่อน “ยุติตั้งครรภ์ปลอดภัย”

ที่มา :Facebook Fanpage – Rsathai

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 0 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 0

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้