62 เครือข่ายประชาสังคมยื่นหนังสือจี้ “ประกันสังคม” กำกับ รพ.ในเครือข่ายให้บริการ “ยุติการตั้งครรภ์” ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ หลังพบไม่ให้บริการ-ไม่ยอมส่งต่อ ให้ผู้ป่วยไปทำเอง-จ่ายเงินเอง
.
ตัวแทนเครือข่ายท้องไม่พร้อม เครือข่ายอาสา RSA และสายด่วนปรึกษาเอดส์และท้องไม่พร้อม 1663 เดินทางไปยื่นหนังสือเปิดผนึกในนามของ 62 องค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคม ที่สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2565 เพื่อเรียกร้องให้ สปส. กำกับดูแลกับโรงพยาบาลในเครือข่ายประกันสังคม ในการให้บริการยุติการตั้งครรภ์แก่หญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์

จี้ ‘ประกันสังคม’ กำกับ รพ.ในเครือข่าย ต้องยอม ‘ทำแท้ง-ส่งต่อ’ ผู้ป่วยที่จำเป็น หลังพบถูกปฏิ

ที่มา :Facebook Fanpage – Rsathai

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 0 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 0

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้