การยื่นจดหมายเปิดผนึก และแถลงข่าวที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : การบริการและส่งต่อยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย กรณีความเสี่ยงต่อสุขภาพกาย และทารกมีความเสี่ยงพิการหรือโรคทางพันธุกรรม รายนามผู้ร่วมแถลงข่าว ▪️ รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล ผู้ประสานงานเครือข่ายท้องไม่พร้อม ฯ
▪️นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา ประธานคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข
▪️นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช.
▪️ผศ.นพ.สัญญา ภัทราชัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (แพทย์ RSA)
▪️คุณสมวงศ์ อุไรวัฒนา ผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ และหัวหน้าสายด่วนปรึกษาเอดส์และท้องไม่พร้อม 1663 ถ่ายทอดสดจากหน้าห้องประชุม 201 สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ ชั้น 2 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) อาคาร B ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ สถานพยาบาลละเมิดสิทธิคนท้อง เลี่ยงทำแท้ง ทั้งที่เสี่ยงต่อสุขภาพ ทารกพิการ ร้อง 5 หน่วยงานเร่งหาแนวทางแก้ไข : https://www.rsathai.org/contents/22618/
#ท้องไม่พร้อม #ยุติการตั้งครรภ์ #ยื่นจดหมาย #ประกันสังคม #กระทรวงสาธารณสุข #แพทยสภา #สปสช #ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์

[fb_vid id=”1934549053400990″]

ที่มา :Facebook Fanpage – Rsathai

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 0 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 0

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้