บริการสายด่วนท้องไม่พร้อม 1663 เป็นหน่วยงานให้บริการให้คำปรึกษาและส่งต่อบริการเรื่องท้องไม่พร้อม การยุติการตั้งครรภ์ มายาวนาน …หลังการใช้กฎหมายทำแท้ง จึงอยากเห็นหน่วยบริการรัฐให้บริการอย่างทั่วถึง..อย่างน้อยที่สุด เริ่มที่ให้บริการตามเงื่อนไขพื้นฐานที่ 12 สัปดาห์ให้ทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนควรเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานได้จริง ตามที่กฎหมายรองรับ ..

(no title)

ที่มา :Facebook Fanpage – Rsathai

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 0 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 0

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้