โรงพยาบาลคลองตัน เป็นโรงพยาบาลที่ได้คุณภาพมาตรฐานทางการแพทย์ เปิดให้บริการปรึกษา และตรวจรักษาโรคทั่วไป เปิดบริการรักษาพยาบาล ทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ตลอด 24 ช.ม.โดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา พร้อมทั้งอุปกรณ์การรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ

มีความพร้อมในด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย พร้อมจะให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เพื่อก้าวสู่ระบบบริการคุณภาพมาตรฐานของโรงพยาบาล ให้การบริการโดยคณะแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะสาขา อาทิ

1. สาขาอายุรกรรม
2. สาขากุมารเวช
3. สาขาสูตินรีเวช (แผนกวางแผนครอบครัว)                      
4. สาขาศัลยกรรมทั่วไป

วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งบริษัทโรงพยาบาลคลองตัน

  • เพื่อดำเนินกิจกรรมโรงพยาบาลเอกชนประเภททั่วไป ขนาด 30 เตียง
  • ให้บริการตรวจรักษาโรคตามหลักวิชาแพทย์แผนปัจจุบัน ด้วยอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค
  • ให้บริการแก่ผู้ป่วยทุกระดับ โดยคิดค่าบริการตรวจรักษาอย่างเป็นธรรม
  • ประสานงานตรวจรักษา 

ที่มา : https://klongtun-hospital.com/


พันธกิจ
ให้บริการ ส่งเสริม ป้องกัน รักษาพยาบาลฟื้นฟูด้วยมาตฐานโดยคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วย จริยธรรมวิชาชีพเพื่อให้ผู้ป่วยบุคคลากร สิ่งแวดล้อม ปลอดภัย พึงพอใจและมีการพัฒนาคุณภาพสมรรถนะบุคคลากรอย่างต่อเนื่อง

วิสัยทัศน์
เป็นโรงพยาบาลที่มีคุณภาพ และได้รับความไว้วางใจจากชุมชน

ต้องการใช้บริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย ติดต่อนัดหมายก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง

เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการกับโรงพยาบาลคลองตันโปรดนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ คลิกที่ปุ่ม เพื่อดำเนินการต่อ

หรือค้นหาและนัดหมายสถานพยาบาลอื่นๆได้ที่นี่ https://rsathai.org/networkservice/

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 0 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 0

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้