‘มหาสารคาม’ ร่วมป้องกันแก้ไขการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น thaihealth

จ.มหาสารคาม ระดมเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ร่วมพัฒนทักษะการให้การปรึกษาที่เป็นมิตร และเข้าใจกฎหมายการทำแท้ง

ณ ห้องประชุมโรงแรมตักสิลา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ผู้รับผิดชอบงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จากโรงพยาบาลมหาสารคาม โรงพยาบาลวาปีปทุม โรงพยาบาลกันทรวิชัย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ผู้นำชุมชนในพื้นที่นำร่อง 3 อำเภอ 6 ตำบล รวม 40 คน เข้าร่วมการอบรมพัฒนาทักษะการให้การปรึกษาผู้ให้บริการในการบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น โครงการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์วัยรุ่น จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายคิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการ

‘มหาสารคาม’ ร่วมป้องกันแก้ไขการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น thaihealth

นายแพทย์เรืองกิตติ์ ศิริกาญจนกูล ผู้ประสานงานเครือข่าย RSA (หรือเครือข่ายอาสารับส่งต่อการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยตามกฎหมาย ข้อบังคับของแพทยสภา) เปิดเผย 10 เหตุผลที่ผู้หญิงท้องไม่พร้อมไม่รีบแก้ปัญหา เช่น ไม่กล้าถามเพื่อนหรือคนใกล้ตัว ไม่มีใครให้การปรึกษาที่มั่นใจ ไม่มีใครพาไปหาหมอ ความอาย กลัวคนอื่นรู้ ไม่รู้จักสถานที่ให้บริการ เล่าให้หมอฟังยาก กลัวหมอถามว่าทำไมไม่ป้องกัน และไม่มีเงิน ส่งผลเสียต่อหญิงท้องไม่พร้อมไม่ได้รับการดูแลในเวลาที่เหมาะสม อาจนำไปสู่การแท้งและทำแท้งที่ไม่ปลอดภัย และอาจเสียชีวิตในที่สุด ซึ่งการตัดวงจรปัญหาดังกล่าวได้ คือ ” ให้แพทย์พยาบาลมีความเห็นใจคนที่มาปรึกษาในรูปแบบบริการที่เป็นมิตร คือด้วยสายตาและคำพูดที่เป็นมิตร ไม่พูดจาซ้ำเติม เพราะคนไข้กลุ่มนี้จะอ่อนไหว ” ทั้งนี้แพทย์ พยาบาลควรศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการยุติการตั้งครรภ์ ซี่งสามารถทำได้ภายใต้เงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด

นพ.เรืองกิตติ์ ศิริกาญจนกูล ผู้ประสานงานเครือข่าย RSA บอกว่า การทำแท้งขณะท้องโตมากจะมีความอันตรายเพิ่มขึ้น 37% ซึ่งการทำแท้งโดยแพทย์อัตราการตายจะน้อยกว่าคิดเป็น 1 ต่อ 1 แสนราย ยิ่งถ้าทำแท้งโดยแพทย์ขณะท้องต่ำกว่า 8 สัปดาห์ หรือไม่เกิน 2 เดือน อัตราตายแค่ 0.1 ต่อ 1 แสนราย ส่วนการคลอดลูกตามปกติอัตราการตายกลับมากกว่า คิดเป็น 25 ต่อ 1 แสนราย 

ปัจจุบันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในกลุ่มวัยรุ่น เป็นปัญหาสังคมที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ และจะนำไปสู่ปัญหาอื่นๆ เช่น เด็กถูกทอดทิ้ง เด็กกำพร้า ซึ่งเด็กเหล่านั้นจะอาจกลายเป็นปัญหาของสังคมอีก ดังนั้นเด็กวัยรุ่นที่กำลังจะเป็นคุณแม่วัยเยาว์จึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด เพราะบางคนอาจไม่รู้ว่าจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรในขณะตั้งครรภ์ จนมีผลให้การตั้งครรภ์ไม่ได้รับการดูแล จนเกิดภาวะแทรกซ้อน การแท้ง น้ำหนักน้อยและคลอดก่อนกำหนด

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 3 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 2

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้