การดูแลสุขภาพกายและจิตของผู้ให้การปรึกษา
กระบวนการให้การปรึกษาหญิงที่ตั้งท้องไม่พร้อมเพื่อช่วยฟื้นฟูอำนาจภายในและแก้ปัญหานั้น ต้องใช้พลัง ทักษะ และในบางกรณีอาจใช้ระยะเวลานาน การทำงานร่วมกันระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการปรึกษาด้วยการเปิดใจรับความรู้สึก และแบกความทุกข์ของเขา บางครั้งส่งผลให้ผู้ให้การปรึกษารู้สึกหนักอึ้งและหากไม่ปล่อยวางก็แบกทุกข์ของเขาไว้ แม้จะจบการให้การปรึกษาไปแล้ว

ดังนั้น การดูแลตนเองของผู้ให้การปรึกษาไม่ให้จมอยู่กับความทุกข์หรือแบกปัญหาของเขามาเป็นปัญหาของเราจึงเป็นเรื่องที่ต้องฝึกฝนและป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น

การดูแลตนเองของผู้ให้การปรึกษาเพื่อไม่ให้หมดไฟและเครียด อาจทำได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการดูแลตัวเองด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น การฝึกโยคะ ซึ่งถือเป็นการภาวนา ฝึกพัฒนาจิตให้หลุดพ้นโดยหาวิธีการที่เหมาะสมกับตนเอง ดังนั้น การทำสมาธิจึงไม่ใช่การไปวัด นั่งสมาธิหรือเดิมจงกรมเท่านั้น แต่กิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวันของเราสามารถนำมาใช้เป็นการภาวนาได้ เช่น การปักผ้า ทำกับข้าว ปลูกต้นไม้ เป็นต้น เพียงแต่ทุกครั้งที่ทำกิจกรรมขอให้นำสติของเรากลับมาอยู่ทุกการเคลื่อนไหว โดยการกลับมาดูลมหายใจของตัวเอง

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 5 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 1

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้