ข้อแนะนำ : ก่อนใช้ยายุติการตั้งครรภ์ 

  1. ควรตรวจปัสสาวะ เพื่อทดสอบตั้งครรภ์และทำอัลตร้าซาวด์ (Ultrasound) เพื่อทราบอายุครรภ์ มีการตั้งครรภ์ในมดลูกหรือไม่
  2. ไม่ควรใช้ยานี้ ถ้ามีคนบังคับให้คุณตัดสินในยุติการตั้งครรภ์, หรือ มีโรคเลือดออกผิดปกติ , โรคต่อมหมวกไต , การตั้งครรภ์นอกมดลูก , ใส่ห่วงอนามัยค้างอยู่ (ต้องเอาห่วงออกก่อนใช้ยา) แพ้ยาไมโซโพรสตอล Misoprostol (ไซโตเทค) หรือ โพรสตาแกลนดิน
  3. ความเสี่ยงของการยุติการตั้งครรภ์ด้วยวิธีการนี้ใกล้เคียงกับความเสี่ยงของการแท้งเองตามธรรมชาติเพราะกลไกเหมือนกัน อย่างไรก็ตาม ควรมีเพื่อนหรือคนที่คุณไว้ใจได้ อยู่กับเมื่อคุณใช้ยานี้ เพื่อช่วยเหลือยามฉุกเฉิน
  4. ในอายุครรภ์ก่อนถึง 13  สัปดาห์ พบมากกว่า 75% จะแท้งภายใน 24 ชม. หลังเริ่มอมยา บางรายอาจนานกว่าและที่เหลือส่วนใหญ่จะแท้งเองภายใน 72 ชม. มากถึง 95% และสามารถเริ่มใช้ยารอบใหม่ได้จนแท้งสมบูรณ์
  5. ในอายุครรภ์ 13-20 สัปดาห์ (ต้องทำในโรงพยาบาล) พบว่าประมาณ 50% จนแท้งภายใน 10-15 ชม. หลังเริ่มอมยา และแท้งสมบูรณ์ภายใน 24  ชม. สูงถึง 80-90% และที่เหลือส่วนใหญ่จะแท้งภายใน 72 ชม. 
  6. การยุติตั้งครรภ์ตามกฎหมายโดยแพทย์ (และตามข้อบังคับของแพทยสภา) ทำได้ด้วยเหตุผลที่จะเป็นอันตรายต่อผู้ตั้งครรภ์ทั้งทางสุขภาพกาย และสุขภาพจิต หรือเป็นการตั้งครรภ์ที่เกิดจากการกระทำผิดทางอาญา เช่น ถูกข่มขืน, ล่อลวง , บังคับ , ในผู้ตั้งครรภ์ที่อายุน้อยกว่า 15 ปี ถือว่าเป็นการตั้งครรภ์ที่เกิดจากการกระทำผิดทางอาญา ไม่ต้องมีใบแจ้งความก็สามารถยุติตั้งครรภ์ได้ตามกฎหมาย ถ้าผู้ปกครองและผู้ตั้งครรภ์ร้องขอ

อ้างอิงข้อมูลจาก : นพ.อมร แก้วใส ผู้ประสานงานเครือข่าย RSA  (Referral system for safe abortion)

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 4.3 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 183

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้