แนวทางการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยตามอายุครรภ์

อายุครรภ์ (สัปดาห์)

วิธีการ

การให้บริการ

น้อยกว่า
9

MVA

  • ให้บริการที่คลินิก และโรงพยาบาลได้ วิธีการ MVA
  • ไม่ต้องพักค้าง เรียบร้อยภายในวันเดียว

ยา

  • การใช้ยา ต้องมารับบริการ  2 ครั้ง คือ กินยาเม็ดแรกที่คลินิก และใช้ยาอีกชุดในวันถัดไป

ระหว่าง
9-12

MVA

  • ให้บริการที่คลินิก และโรงพยาบาลได้ วิธีการ MVA
  • ไม่พักค้าง เรียบร้อยภายในวันเดียว

ยา

  • การใช้ยา ต้องมารับบริการ 2 ครั้ง คือ กินยาเม็ดแรกที่คลินิก และใช้ยาอีกชุดในวันถัดไป

ระหว่าง
12-24

ยา

  • ให้บริการที่โรงพยาบาล เนื่องจากต้องมีการพักค้าง 1-3 คืน
  • ให้บริการที่คลินิกไม่ได้ เนื่องจากไม่มีการพักค้างคืน

มากกว่า
24

ไม่ได้

  • เกิน 24 สัปดาห์ ถือเป็นการคลอดก่อนกำหนด
  • การยุติตั้งครรภ์ในช่วงนี้ มีอันตรายต่อสุขภาพและชีวิต

ผู้มีปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อม สามารถโทรปรึกษาที่ 1663 เพื่อประสานเข้ารับบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยได้

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 5 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 8

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้

โฆษณา

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่