ประเทศต่างๆ กําหนดเกณฑ์ในการยุติการตั้งครรภ์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย อันเนื่องมาจากเหตุต่างๆ 7 ข้อ ดังต่อไปนี้

 1. ด้านชีวิตของผู้หญิง หากการตั้งครรภ์นั้นทำให้ผู้หญิงเสียชีวิตได้
 2. ด้านสุขภาพกายของผู้หญิงอันเนื่องมาจากการตั้งครรภ์
 3. ด้านสุขภาพทางใจของผู้หญิงอันเนื่องมาจากการตั้งครรภ์
 4. การตั้งครรภ์นั้นเป็นการตั้งครรภ์จากการข่มขืน หรือการท้องร่วมสายเลือด
 5. ด้านสุขภาพที่ไม่ดีหรือมีความพิการของตัวอ่อนในครรภ์ 
 6. ด้านเศรษฐกิจและสังคม ที่ทำให้ไม่สามารถตั้งครรภ์ต่อไปได้ 
 7. ด้านความต้องการของผู้หญิง ที่ตัดสินใจเองว่าจะต้องการตั้งครรภ์ต่อไปหรือไม่

สำหรับประเทศไทย เปิดโอกาสให้มีการยุติการตั้งครรภ์ได้อย่างถูกต้องเช่นกัน ภายใต้ประมวลกฎหมายอาญา 305 (1) (2) และมาตรา 276, 277, 282, 283 และ 284 โดยในมาตรา 305 ประกอบด้วย 2 วรรคที่เกี่ยวข้อง ที่กล่าวว่า การยุติการตั้งครรภ์สามารถทำได้ 

วรรคแรก คือ

1) การตั้งครรภ์ที่ครรภ์นั้นส่งผลกระทบต่อสุขภาพมารดา โดย “สุขภาพ” ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก รวมถึงสุขภาพกายและใจ ซึ่งภายใต้ข้อบังคับแพทยสภา ระบุว่า ในกรณีสุขภาพทางจิต แพทย์สามารถให้การวินิจฉัยได้เลย โดยที่ไม่ต้องปรึกษาจิตแพทย์ และ

2) กรณีที่ทารกในครรภ์มีความพิการรุนแรง ซึ่งภายใต้ข้อบังคับแพทยสภา ระบุว่า ความรุนแรงนั้นส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของมารดาด้วยเช่นเดียวกัน เมื่อเป็นเช่นนี้ การยุติการตั้งครรภ์ของผู้หญิงที่ได้รับการตรวจวินิจฉัยทารกในครรภ์แล้วพบว่ามีความผิดปกติก็สามารถทําได้

วรรคที่ 2 คือ

การตั้งครรภ์นั้นเกิดจากความผิดอาญาตามประมวลกฎหมายอีก 5 มาตรา ดังต่อไปนี้คือ

มาตรา 276 ว่าด้วยการถูกข่มขืนกระทำชําเรา
มาตรา 277 ว่าด้วยการทำให้เด็กอายุน้อยกว่า 15 ปีตั้งครรภ์ ไม่ว่าจะเป็นการสมยอมหรือไม่ก็ตาม
มาตรา 282, 283, 284 ว่าด้วยการล่อลวงผู้อื่นมาทำอนาจาร สนองความใคร่ โดยใช้อุบายล่อลวง บังคับ ข่มขู่ แม้ว่าในท้ายที่สุดอาจจะเกิดการสมยอมกันก็ตาม แต่ถ้ามาจากด้วยสาเหตุข้างต้นก็ถือว่าเป็นการตั้งครรภ์ที่เกิดจากความผิดทางอาญา

โดยสรุป …
ภายใต้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 305 (1) (2) และมาตรา 276, 277, 282, 283 และ 284
ประเทศไทยกําหนดให้ผู้หญิงสามารถยุติการตั้งครรภ์โดยแพทย์ได้ในกรณีดังต่อไปนี้

 1. การตั้งครรภ์นั้นส่งผลเสียต่อสุขภาพทางกายของผู้หญิง 
 2. การตั้งครรภ์นั้นส่งผลเสียต่อสุขภาพทางใจของผู้หญิง 
 3. ตัวอ่อนในครรภ์มีความพิการ 
 4. การตั้งครรภ์ที่เกิดจากการข่มขืนกระทำชำเรา
 5. การตั้งครรภ์ในเด็กหญิงที่อายุไม่เกิน 15 ปี 
 6. การตั้งครรภ์มาจากเหตุล่อลวง บังคับ หรือข่มขู่ เพื่อทำอนาจารสนองความใคร่

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 4.4 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 23

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้